Skip to main content

Oktoobri lõpus toimus järjekordne IFD (www.ifd-roof.com) kongress Viinis. Kongressi ajal kuulutati Viini Raekojas toimunud gala-õhtul välja konkursi IFD AWARD 2017 võitjad.

Konkurss toimus neljas kategoorias: kaldkatused, metallkatused, lamekatused ja tuulduvad fassaadid. Osales 75 objekti 12 riigist, igas kategoorias 4-5 nominenti ja nende hulgast võitja valis välja rahvusvaheline zhürii, kuhu esmakordselt kuulus ka Eesti katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu esindaja. See kogemus võimaldab meil edaspidi ka Eestis analoogseid konkursse ladusamalt korraldada.

Lisatud fotodel on esitatud kõigi 4 kategooria Grand Prix saajad ning mõned huvitavamad näited ka nominentide hulgast. Et antud konkursil hinnatakse eelkõige katusemeistrite tööd, võis mõni võitnud objekt esmapilgul tunduda mitte nii väljapaistev kui konkureerivad objektid, kuid määravaks oli ikkagi katuse- ja fassaadiehitustööde keerukus ja kvaliteet, mitte efektsus ja väljapaistev arhitektuur. Seda kinnitavad ka zhürii liikmete kokkulangevad arvamused võidutööde osas.

Gala-õhtul Viini Raekojas olid auhindu vastu võtmas kõigi võitnud firmade esindajad, samuti enamik nominente.

Eestist esitatud objektid seekord võitjate hulka ei jõudnud, aga 2 aasta pärast on selleks järjekordne võimalus. Esimesel IFD AWARD konkursil 2011.aastal tuli metallkatuste kategoorias võitjaks Tartu Ahhaa-Keskuse objekt, ehitajaks Nordecon.

3 päeva kestnud IFD kongressil ja IFD aastakoosolekul võeti paljude huvitavate erialaste ettekannete kõrval vastu ka mitmed meie jaoks olulised otsused. Loodud IFD koolituskeskuste süsteem võimaldab ka Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidul edaspidi sellele kvaliteetselt üles ehitada katuse- jafassaadimeistrite täiendõppe, kasutades selleks Kesk-ja Lääne-Euroopa erialaorganisatsioonide aastatepikkuseid kogemusi. Katuse MM-i osavõtjate vanusepiiriks kehtestati 28 aastat, mis muudab väiksemate riikide jaoks lihtsamaks ka väärikate esindajate leidmise oma riiki esindama. Kongessil esitatsid tma tööst kokkuvõtte ka erinevad töökomiteed, Eesti jaoks on nendest kõige olulisemaks tuulduvate fassaadide, katuse ohutuse ning aluskatuste komitee., kus sel aastal esmakordselt ka Eesti katusemeistrite liidu esindajad osalesid. Nende töö põhjal on meil võimalik ka välja töötama hakata rahvuslikke standardeid tuulduvate fassaadide, katuse ja katuseehituse ohutuse ning aluskatuste alal.

Järgmised IFD kongressid toimuvad 2018.aastal koos MM-ga Riias, 2019. aastal Šotimaal Edinburghis ning 2020. aastal koos MM-ga Hiinas.

Leave a Reply