Skip to main content
 

Liidust

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit

Meie eesmärgid

1. Koolitus
Eesmärgiks on viia erialane info läbi  koolituste ja praktikumide kõikide turuosalisteni (ettevõtted, järelevalved jms), aga ka kutsekoolideni jm õppeasutusteni. Oskustööjõu koolitamine toimub koostöös kutsekoolidega üle Eesti, spetsiifilisemaid koolitusi teostame kitsamalt erialastele sihtgruppidele.

2. Turu korrastamine, litsentsisüsteem
Eesmärgiks on luua litsentseerimissüsteem, mille järgi toimuks katusemeistrite atesteerimine. Ajalooliselt on paljudes Euroopa maades toiminud tsunftide ja gildide süsteem, mida näiteks saksakeelsetes maades rakendatakse edukalt tänaseni. Esmalt õpipoisi staatus, mille käigus omandatakse erialaseid oskusi meistrite käe all, seejärel eksami sooritamine. Eksami sooritamisel on õigus alustada iseseisvat tööd erialameistrina. Liidu ülesanne on luua teoreetiline-praktiline metoodika, koostada eksamimaterjalid ja  moodustada tunnustatud eksamikomisjon.

3. Värske info maailmast Eesti tegijateni toomine
Osaleme erialaüritustel ja proovime parimad palad sealt tuua Liidu liikmeteni.

4. Seadusandluse loomine, normide ja katuseehituse reeglite loomine
Eesti turul puuduvad ühtselt aktsepteeritavad katuseehituse normid ja reeglid. Kogu protsess toimub tootjate paigaldusjuhendite ja seetõttu ärihuvide alusel. Liidu eesmärk on luua reeglistik kasutatavate materjalide omaduste, töövõtete ja meetodite kohta. Paljude katuseliikide kohta ei ole mitte mingit reeglistikku üldse olemas. Olemasolevad standardid on keeruka sõnastusega, praktilise kogemuseta koostatud tõlked, mis ei ole kohandatud Eesti turu jaoks. Meie eesmärk siinkohal seda olukorda parandada.
Loomulikult on meie kohus Liidu liikmete õiguste eest seismine suhetes tellijate ja peatöövõtjatega.

5. Eksperthinnangute koostamine 
EKFML pakub teenusena katusetööde ja -materjalide eksperthinnanguid ja koostab soovitusi. Täpsem info siin

6. Seltsielu ja konkursside korraldamine erialainimestele
Erinevate ürituste organiseerimine katusevaldkonnas toimuva laiemaks tutvustamiseks. Korraldame katusemeistrite mõõduvõtmisi ja selgitame võitjad konkursil Aasta Katus.

7. Liidu kohustus on seista Liidu liikmete põhjendatud õiguste eest suhetes tellijate ja töövõtjatega.