Skip to main content

Kutsestandardid

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit tegeleb oma eriala kutsestandardite väljatöötamisega. Oleme koostöös Eesti riigi, Kutsekoja ning kutse- ja kõrgkoolidega loonud järgnevad kutsestandardid: