Skip to main content

Lamekatuse eriala Tööjuht tase 5 ettevalmistuskursus 2024

Kursus algab 16.07.2024

Käesolev kursus on eelduseks riikliku kutse taotlemisel “Lamekatuse Tööjuht 5.tase”

Kursus sisaldab ainult teooriat ja mõeldud objekti- ja projektijuhtidele, väikefirmade juhtidele, järelevalvetele ja teistele, kes tegelevad katuseehituse kontrolli ja kontoritöö poolega.

Esmakordselt on kursuse raames ka praktikapäev! Erinevate materjalidega tutvumiseks ja nende paigaldamise kogemiseks.

EPDM kummirullmaterjal, vedelplast, plastrullmaterjal, bituumenrullmaterjal.

Kursus on võimalik läbida ka ilma spetsiaalsete eelteadmisteta – juhul, kui teid huvitab põhjalikum käsitlus lamekatustest, siis võite kursusest osa võtta.

Kursuse läbimiseks ei ole eelnevalt vaja 3-da või 4-da taseme õpet (eeldusel, et Te ise füüsiliselt ei tööta lamekatusel). Juhul, kui soovite omandada riiklikku Tööjuht 5 taset, siis kohustuslik on keskharidus ja min 3 aastat erialast töökogemust.

ÕPE TOIMUB ÜLE INTERNETI, KOHALE EI OLE VAJA TULLA!

Järgmine kursus alustab 16.07.2024

Teisipäeviti kell 15.00 ZOOMIS (võimalik ka järgi vaadata)

Kursuse kestus 2 kuud 1 x nädalas.

Tunnid toimuvad 2×45 min korraga.

Kursuse lektor ja praktikapäeva juhendaja: Marko Ponder

Käesoleva ettevalmistuskursuse maksumus on 290 € +km/liidu liikmed 260 +km. (sisaldab praktikapäeva)


Millised on katuseehituse kutsetasemed ja kuhu liigitub Tööjuhi kutse, vaata siit https://katuseliit.ee/kutsetasemed/


Riikliku kutse saamiseks on lisaks käesolevale koolitusele vaja läbida eraldi tasu eest “Ehitusjuhtimise baaskoolitus” või spetsiaalne Ehituse Tööjuht 5 koolitus ning sooritada eksam Tööjuht 5 tasemel EEEL-is.

Lamekatuse Tööjuht 5 kursust on võimalik läbida kahel viisil. Üks variant on osaleda ainult käesoleval otseselt lamekatust käsitleval kursusel – juhul, kui teil ei ole vaja omandada riiklikku 5.taseme kutset (kas pole otseselt töös vaja või juba on näiteks 6-da või 7-da taseme kutse). Riikliku 5. taseme kutse omandamiseks on vaja lisaks läbida ka Ehitusjuhi baaskoolitus ning sooritada eksam Ehitusettevõtjate Liidus.

NB! Kõik käesoleva kursusega liitujad ja varasemalt kursuse lõpetanud, kes pole veel ehitusjuhi koolitust lisaks teinud. Koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga toimub “Ehituse Tööjuhi baaskoolitus lamekatuse erialal” 2024 aasta lõpupoole. Täpsemalt selgub septembris. Seejärel saate teha eksami Ehitusettevõtjate Liidus riikliku kutsetaseme omandamiseks.

Lisainfoks: 2025 loome koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga katuseerialade õppe, sh lamekatuse eriala, mis moodustab ühe tervikõppe, sisaldades nii erialast kui ehitusjuhi koolitust.


Lamekatuse teooriaõpe sisaldab järgmisi teemasid:

1

Tööjuht 5 õpe põhineb uuel, 2023 a. lamekatuse standardil EVS 920-5

Igas tunnis vaatame mida saame teha, et standardi nõuete kohaselt ehitada
2

Lamekatuse ajalugu

Materjalid meil ja mujal, tootmine ning ehitus
3

Üldised nõuded lamekatustele

Liigitus, erisused
4

Lamekatuse ehitusprojektid

Projekti lugemine, mahtude arvutamine, probleemkohad
5

Aurutõke

Aurutõkkele esitatavad nõuded, paigaldus
6

Soojustus

Soojustuse nõuded, paigaldus
7

Lamekatuse difusioon

Difusioon, tuulutusruum, mida on vaja tuulutada ja millises katuses toimub difusioon
8

Kinnitusvahendid

Lamekatuse kinnitamine, õigete kinnitusvahendite valimine
9

Bituumenmaterjalid

Vedelad bituumenmaterjalid ja bituumenrullmaterjalid (MBR)
10

Bituumenrullmaterjali paigaldamine

Paigalduse võimalused, kaevud, nurgad, ülespöörded. Kitsaskohad ja kontroll
11

Plastmaterjalid: plastrullmaterjalid

Plastmaterjalide tüübid ja erisused, kasutusvõimalused
12

Plastrullmaterjali paigaldamine

Paigalduse võimalused, kaevud, nurgad, ülespöörded. Kitsaskohad ja kontroll
13

Plastmaterjalid: vedelplast

Erinevad vedelplastid, paigalduse nõuded ja erisused
14

Plastmaterjalid: EPDM

Kummirullmaterjalid, paigaldus, erinevad võimalused ja nõuded
15

Pindpaigaldised: päikesepaneelid

Paigalduse võimalused, probleemkohad
16

Kukkumiskaitse

Ankrupostide ja turvaliinide paigaldus, probleemkohad
17

Lamekatuse remont ja hooldus

Probleemkohad
18

Lamekatuse turvavahendid

Objektide probleemkohad, turvalahendused, isiklik turvalisus
19

Teadmiste kontroll

Eksamiks harjutamine ja kordamine
20

PRAKTIKAPÄEV

EPDM, PVC, MBR ja vedelplast materjalide paigaldus

Küsimuste korral võta ühendust marko@katuseliit.ee

KURSUSELE REGISTREERUMISEKS TÄIDA ALLJÄRGNEV VORM

Kui ühest ettevõttest on mitu osalejat, tuleb käesolev vorm täita iga osaleja jaoks eraldi
Ülalnimetatud ettevõtte nimele väljastame kursuse arve