Skip to main content

Kalender

2024

I kvartal

 • 09.01 Lamekatuse õppe uus kursus Tallinna Ehituskoolis
 • 11.01 Juhatuse koosolek
 • Digi- ja rohepöörde kokkulepete sõlmimine projekti osapooltega
 • 16.01 Kaldkatuse õppe uus kursus Järvamaa Kutsehariduskeskuses
 • 8.02 Juhatuse koosolek
 • 15.02 EKFML üldkoosolek (16. aasta) Väljasõit Pärnumaa/Ida-Viru (eraldi kava)
 • Juhatuse koosolek märts
 • Katuse / Fassaadipäev Tallinnas
 • 5-8 märts Dach und Holz külastus Stuttgarti ja paneeldiskussioon
 • Koostöö arendamine Ehituskeskuse ja EVS’ga

II kvartal

 • Digi- ja rohepöörde projekti koordineerimine
 • Juhatuse koosolek aprill
 • Majandusaastaaruande 2023 kinnitamine juhatuse poolt
 • IFD poolaasta kokkuvötte infotunnist osavötmine
 • Juhatuse koosolek mai
 • MM võistluste planeerimine ja osalejate leidmine ning koolitamine
 • Aasta Katus 2024 tööde esitamise lõpptähtaeg (2022-23 tööd)
 • Haridusasutustega uue õppeaasta planeerimine ja olemasoleva kokkuvõte
 • Juhatuse koosolek juuni

III kvartal

 • Digi- ja rohepöörde kokkulepete koordineerimine
 • Juhatuse koosolek juuli
 • Poolaasta vahearuanne liikmetele
 • MM võistluste planeerimine läbi suve jooksvalt
 • Juhatuse koosolek august
 • 21.08 Lamekatuse ehitajate eksam Tallinna Ehituskoolis
 • “Aasta Katus” zürii valib võitjad
 • Koostöö arendamine Ehituskeskuse ja EVS’ga
 • 12-13.09 EKFML sügiskoosolek (väljasõit)
 • IFD töögrupid ja koostöö

IV kvartal

 • Katuse / Fassaadipäev Lõuna-Eest inseneridele
 • “Aasta Katus” võitjate väljakuulutamine
 • Juhatuse koosolek oktoober
 • IFD aasta kongress
 • MM Austrias
 • Juhatuse koosolek november
 • Eelarve ja tegevuse planeerimine 2025 aastasse
 • IFD ja  MM kokkuvõtted
 • Juhatuse koosolek detsember
 • 2025 eelarve ja tegevuskava kinnitamine juhatuses