Skip to main content

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit on IFD (The International Federation for the Roofing Trade) täisliige

Lühidalt ajaloost

IFD (The International Federation for the Roofing Trade) on loodud 1952.aastal Münchenis, Saksamaal.
Organisatsiooni loojateks olid nelja riigi katusemeistrite organisatsioonid.  Tänaseks päevaks on organisatstiooni liikmeteks ligi  20 riigi katusemeistrite organisatsioonid  ja kümneid tootjaettevõtteid üle maailma. Lisaks ettevõtetele ja erialaliitudele on IFD liikmete hulgas ka mitmed teadusasutused, et lisada organisatsiooni tööle teaduslik taust ja tugi.

IFD juhtimine

IFD juhtorganiks on nn IFD-Presiidium, millesse kuulub 4 liiget.
Hetkel juhivad presiidiumi tööd (vasakult):

Seenior asepresident Gordon Penrose (Põhja-Iirimaa)
IFD president Piet J.Jacobs (Holland)
Liidu peasekretär Detlef Stauch (Saksamaa)
Juunior asepresident Michał Olszewski (Poola)

Juhgtorganid valitakse IFD aastakongressil volitustega 3 aastaks Liidu Suurkogu poolt. Suurkogu on iga-aastaselt kogunev organ, mis koosneb IFD täisliikmetest. Suurkogu ülesanne on:

 • Koostada ja kontrolliga iga-aastast finantsaruannet.
 • Otsustada uute liikmete saamine IFD täisliikmeks.
 • Valida uus presiidium.
 • Korraldada IFD Suurkogu tööd ja üritusi.

IFD Aastakongress

Aastakongress in igasügisene IFD liikmete ja partnetrite kokkusaamine, mis sisaldab loenguid, töörühmade tööd, diskussioone. Kindel koht on seltsielul ja kogemuste vahendamisel, sidemete sõlmimisel gala õhtul. Galal toimuvad ka üle aasta noorte katusemeistrite maailmameistrivõistluste autasustamised ja IFD parima katuse valimised. IFD kongressid on toimunud alates aastast 1952.

IFD tegevuse peamised eesmärgid

 • Hoida pidevat kontakti tootjate, paigaldajate, seadusandja ja teadusasutuste vahel
 • Esindada kõigi IFD liikmete huvisid rahvusvahelisel tasemel, olgu need tehnoloogilised, poliitilised, kultuurilised, sotsiaalsed või majanduslikud.
 • Harivad tegevused noorte katusemeistrite koolitamiseks (erialased koolitused, noorte katusemeistrite maailmameistrivõistlused jne).
 • Tehniliste standardite väljatöötamine, Euroopas koostöö Euroopa Liidu vastavate organisatsioonidega, seadusandjatega.
 • Katusemeistrite litsenseerimine.
 • Teaduslik-tehnilise koostöö korraldamine tootjate ja teadusasutuste vahel.
 • Katusetemaatika tutvustamine ja propageerimine üldsusele.

Tehnilised komiteed

IFD koosneb neljast alaliselt tegutsevast tehnilisest kolleegiumist ehk komiteest:

 •  Viilkatuste ja fassaadide komitee
 • Lamekatuste komitee
 • Teaduslik komitee – sidumaks katusetootjaid uurimisettevõtetega.
 • Organisatsioonikomitee – finantsküsimused, avalik suhtlus, üritused, meedia.