Skip to main content

Kutseeksamid

Kutseeksamid toimuvad vastavalt kutsestandardis sätestatud tingimustele. Eksameid on võimalik teostada vastavat õpet läbi viivas õppeasutuses (vt Kutseharidus).

Eksameid hindavad Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu poolt koostatud eksamikomisjoni liikmed, kes on oma ala spetsialistid.

Kutseeksami läbimine määrab ära töötaja taseme ja reaalsed oskused ning teadmised.