Katusestandardid

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit tegeleb oma eriala standardite väljatöötamisega. Oleme koostöös Eesti Standardikeskusega loonud järgnevad standardid:

EVS 920-1 Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldreeglid

EVS 920-2 Katuseehitusreeglid. Osa 2: Metallkatused

EVS 920-3 Katuseehitusreeglid. Osa 3: Kiudtsement laineplaadist katused

EVS 920-4 Katuseehitusreeglid. Osa 4: Kivikatused

EVS 920-5 Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused

 

Juurde loomisel on mitmeid standardeid, näiteks aluskatuste standard, turvavahendite standard, fassaadide standard. Samuti täiendame juba loodud standardeid.