Skip to main content

Katuse ekspertiis võimaldab välja selgitada probleemkohad kui ka hetkeolukorra:

 • olemasolev seisukord
 • paigaldusvead
 • materjalide vigastused
 • muud tehnoloogilised probleemid

Ekspertiisi tulemusena saate enda valdusse info, mis on konkreetsel ehitusel probleemiks ning mida tuleks vigade kõrvaldamiseks ette võtta.

Meie eelised:

 • Suured kogemused erinevate katuste kontrollimisel
 • Põhjalikud teadmised erinevatest katusekonstruktsioonidest
 • Eriteadmised kasutatavatest katusematerjalidest
 • Tuvastame katusematerjali vigastused
 • Leiame korstnate jt läbiviikude probleemkohad
 • Leiame katuseakende paigaldusvead
 • Tuvastame katusematerjali vigastused

Ekspertiisi teostame järgnevatele katuse- ja fassaaditüüpidele:

 • Tuulduvad fassaadid (kivi, plekk jms)
 • Lamekatused (plast, bituumen, kumm, jms)
 • Kaldkatused, sh valtskatused (kivi, plekk jms)

 

Kaldkatuste ja tuulduvate fassaadide ekspertiis, tel: +372 55596340

Lamekatuste ekspertiis, tel: +372 56471111