Skip to main content

Turvalisus ja kukkumiskaitse lahendused – reeglid ja ohutusnõuded. Hübriidseminar Ehituskoolis 17.04.24

Seminar toimub koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga

9:30 – 10:00

Registreerumine + tervituskohv (9.50 liitumine zoom lingi kaudu)

10:00 – 10:45

ESSVE tooted betoon- ja kergbetoon aluspindadele

Enno Rahuoja, MSc, EKFML asepresident; Essve Estonia AS tegevjuht

10:45 – 12:15

Kukkumiskaitse

 • Juhindudes IFD katuse ohutuse juhendist
 • Juhindudes EVS 920-5- 2023 nõuetest
 • Planeerimine ja valikud > konkreetsed näited
 • Tõkestamine, takistamine peatamine > konkreetsed näited
 • Läbitavad ja mitteläbitavad lahendused
 • Pindpaigaldatavad lahendused

Urmas Danil, Katusemaailm OÜ tehniline konsultant

12:15 – 13:00

LÕUNA

13:00 – 14:30

Kukkumiskaitse

 • Katusepiirded
 • ajutised lahendused
 • katusele ligipääs ja selle turvalisus
 • kukkumiskaitse paigaldamine, inspekteerimine ja dokumenteerimine
 • kukkumiskaitse ja katusele paigaldatud insenersüsteemide
 • hooldamise ohutuse tagamine – komplekslahendused

Urmas Danil, Katusemaailm OÜ tehniline konsultant

14:30 – 15:00

Kukkumiskaitse – erinevad süsteemid ja lahendused

Kermo Listra, SFS Group Finland Oy Eesti filiaal

Leave a Reply