Skip to main content

Pika töö tulemusena on valminud lamekatuse standardi EVS 920-5 uus 2023 a. versioon, mis on saadetud arvamusküsitlusele.

Olulisemad standardi täiendused:

  • Parendatud vanad joonised ning lisaks mitmed uued joonised (kõik värvilised)
  • lamekatuse tuulutuse mõiste ning sisu täiendused (difusioon)
  • lisatud uued materjalid: vedelplast ning kummirullmaterjal
  • turvasüsteemide ja päikesepaneelide paigaldamise tingimused
  • haljaskatuse määratlus ning esmased nõuded
  • palju väiksemaid täpsustusi ning parandusi

Hetkel saab uuele standardile esitada omapoolseid täiendusi ja kommentaare, millised standardikomitee läbi vaatab.

Lamekatuse standardi uusversiooni ilmumisaeg on plaanitud 2023 aasta märtsi.

Uue standardi jõustumise järgselt kaotab kehtivuse praegune 2015 a. standard EVS920-5:2015

Leave a Reply