Skip to main content

Multifunktsionaalsed katused Päikesepaneelid (PP) ja pindpaigaldised lamekatusetarinditele

Võimalused ja lahendused – näited Eestist, Soomest ja Euroopast

TALLINNAS 21.09 ja TARTUS 28.09 suurepärased koolitused! TASUTA!

Loe kava allpool

KATUSEMAAILM korraldab koolituse päikesepaneelide ning pindpaigaldiste teemal.

Koolitus annab Inseneride Liidu 9,3 täiendõppe punkti.

Lektor: Alo Karu

Koolitus toimub:

21. septembril 2023 kell 10.00-18.00 TALLINNAS Männiku tee 89 hotell Dzingel konverentsikeskuses, saalis B Vahepael lõuna ja kohvipausid Lõuna kl 12.00 hotelli restoranis Rootsi lauas omal kulul

28. septembril 2023 kell 10.00-18.00 TARTUS Maaülikoolis, Kreutzwaldi 5 õppehoone auditooriumis

Korraldab OÜ Katusemaailm

Vajalik registreerimine e-posti teel: katusemaailm@katusemaailm.ee või info@katusemaailm.ee

Koolitus on eelkõige suunatud arhitektidele, arendajatele ja kinnisvara omanikele, projekteerijatele ja ehitajatele ülevaate saamiseks, lamekatuse kasutusvõimalustest, koormatud katuse lahendustest, võimalikest tehnilistest lahendustest päikesepaneelide paigalduseks lamekatusetarindile.

Päevakava
10.00-12.00 Ülevaade päikesepaneelide paigaldusest lamekatustele Eestis; võimalused ja lahendused ning vead nende kavandamisel, projekteerimisel ja paigaldamisel
12.00– 12.30 Lõunapaus
12.30 – 14.00 Euroopas tehtud uuringud PP paigaldamisest ja nende mõjudest lamekatusele
14.00-14.15 Kohvipaus
14.15-16.00 PP paigaldusmeetodid
16.00 – 16.15 Kohvipaus
16.15 – 18.00 Ohualad, turvavartustus, kukkumiskaitse ja piirded PP koormatud katustel.

Kokku 7 astronoomilist tundi koolitust ja 1 tund pause.

Lektor:
Lektoriks on kutsustud Alo Karu: ehitusekspert hoone piirdetarindite alal, 26 aastase staažiga eriala spetsialist, kes on viimased 3 aastat tegelenud põhjalikumalt pindpaigaldiste ja päikesepaneelide (edaspidi PP) paigutuslahendustega lamekatustele (eesti keeles).
Koolitusel käsitletakse:
• “Multifunktsionaalsed katused” ehk “katuste kasutusviisid” ülevaade katusepinna kasutusvõimalustest ja trendidest.
• Ülevaade Eesti lamekatustest ja nendele PP paigaldamise võimalustest
• Näiteid Eesti katusele paigaldatud päikesepaneelidest
• Ränkadest vigadest, mis tehakse Eestis PP katuse pinnale paigaldamisel
• Rasked pindpaigaldised eeldavad hoone konstruktiivse osa auditit
• Katuse inspekteerimine ja kestvuse jääkressursi hindamine enne PP paigaldust.
• Missugustele katustele on võimalik paigaldada PP ja millistele tuleb need paigaldada pollaritele
• Tavapärased ainult hoolduskoormusele ettenähtud katused ei sobi PP koormamiseks
• Koormatud lamekatused
• Pindpaigaldised lamekatuse tarinditel
• Kuidas projekteerida ja kavandada koormatud katuseid
• Tavapärased hoolduskoormusele ette nähtud katused Soomes ja Saksamaal
• Pindpaigaldistega katused Soomes ja Saksamaal
• Mida tuleks arvestada päikesepaneelide paigaldusel lamekatusetarindile
• PP staatiliste ja dünaamiliste koormuste mõjud lamekatuse kihtidele ja kinnitusele
• Tuulekoormused ja nende pikaajalised mõjud PP lamekatustele
• PP mõjud hüdroisolatsioonile
• PP mõjud lamekatuse tarindi soojustusele – vajalikud soojustusmaterjalide survetugevused.
• PP mõjud katuse aurutõkkekihile
• PP termdeformatsioonid, nihked, hõõrdumised ja nende mõjud katusele
• Olemasolevate katuste sobivus/mittesobivus pindpaigaldistele
• Vajalik katuse kestvus PP paneelide süsteemide paigaldamiseks ja kuidas seda saavutada.
• Suure survetugevusega soojustusmaterjalide kasutamine PP koormatud katustel
• Suure survetugevusega mineraalvillade ja EPS kasutamine
• PIR, XPS ja vahtklaasist soojustusmaterjalid PP koormatu katustel
• PP paneelide paigaldusmeetodid
• PP paigaldus betoonalustarindiga lamekatusele
• PP paigaldus kandva trapetsprofiilplekiga katustele
• PP paigaldus puitkonstruktsioonidega katustele
• Vajalikud kaitsekihid
• PP-ga seotud sõlmlahendused ja läbiviigud lamekatusetarindist
• Kaablite ja juhtmete paigaldus katuse pinnale PP lahendustes
• PP liigeldavatel ja haljaskatustel
• Haljaskatusele PP paneelide paigaldamise võimalused ja tehnilised lahendused
• Turvavarustuse vajadus PP katustele
• Rängad vead Eestis turvavarustuse projekteerimisel ja ehitamisel
• Rängad vead Eestis PP planeerimisel lamekatustele ja ohualadega ja turvalisusega mittearvestamine
• Turvavarustus kui tootjakeskne süsteemne lahendus.
• Ohutsoonide määramine katusel enne PP kavandamist
• Mõnda turvasüsteemidest
• Turvavartustus
• Kukkumiskaitse
• Katuse piirded ja nende kasutamine PP koormatud katustel
Näiteid Euroopast
Saksamaa Aacheni Hoonekahjude uurimise ja ehitusfüüsika rakenduste instituudi uurimistööd: „ Päikesesüsteemid lamekatustel olemasolevatel hoonetel lõplik aruanne“ aprill 2016.

Leave a Reply