Skip to main content

Autor ja fotod: Evari Ehitus OÜ, Rein Kala
Allikas: Postimees

Kõigi hoonete puhul on nende eluea üheks olulisemaks teguriks katuse seisukord. Iga hoone vananeb ja mida vanem on hoone, seda tõsisemalt tuleb uurida katuse olukorda ning vajadusel sekkuda. Uute hoonete puhul tuleb aga pingsalt jälgida kasvavaid kvaliteedinõudeid. Tänu uutele materjalidele ja tehnilistele lahendustele on võimalik pikendada katuste eluiga kordades.

Suur osa Eesti elamufondi kuuluvatest korteritest ehitati aastatel 1960–1990. Nende hoonete ehituskvaliteet ei ole kahjuks tänastele nõuetele vastav. Paljud neist on oma elutsüklis jõudnud ajani, kus elanike elukvaliteedi säilitamiseks on vaja hoonet olulisel määral renoveerida. Lisaks ajast tingitud vananemisele tuleb tänapäeval tõsiselt arvestada ka energia hinnaga. Kui aastaid 50–30 tagasi ei pööratud energiahindadele ja energiatõhususele suuremat tähelepanu, siis tänaseks on saanud see väga tähtsaks ja võib olulisel määral mõjutada inimeste igapäevaseid kulutusi.

Enamik neist hoonetest on lamekatusega, mis on taoliste suurte hoonete puhul tihti ainukeseks lahenduseks. Valdav osa neist vajab energiatõhususe parandamist. Need hooned on tänapäevases mõistes soojustamata ja ilma ventilatsioonita. Samas ei saa kõikide hoonete energiatõhusust parandada samasuguste lahendustega. Arvestada tuleb ehitusaastat, ehituslikke lahendusi ning seisukorda.

Tavaliselt just kevaditi, kui lumi sulanud ja ees ehitustöödeks sobilikud ilmad, hakatakse tõsiselt mõtlema katuse või ka kogu hoone renoveerimisele.

Enne tööde tegemist on mõttekas planeeritavad tööd hoolikalt läbi mõelda. Seejuures tuleks kindlasti kasutada tehnilist konsultanti, sest ehitus ja renoveerimine on väga spetsiifiline valdkond, kus kiirete arengutega on kursis vaid spetsialistid.  Tööde teostamiseks on vaja tellida ehitusprojekt ja leida töö teostaja läbi ehitushanke.

Et katuse renoveerimise lõpptulemus oleks ootuspärane, soovitame läbida kolm etappi.

Esiteks hinnatakse katuse tehniline seisund, mille raames vaadatakse üle:
vana katusekate
parapett ja/või karniis
äravoolusüsteem
läbiviigud katusest
katuse avamine
soojustuskiht
tuulutussüsteem
kandekonstruktsioonid

Pärast olukorra hindamist tuleb koostada renoveerimise tehnilised tingimused ning leida teostaja.

Seejärel saab asuda katust renoveerima. Põhilised tööd lamekatuse renoveerimisel on:

olemasoleva katuse korrastamine
olemasoleva katuse karniiside, parapettide, korstnate, katuseluukide, katuseakende remont ja vajadusel ümber ehitamine, välja vahetamine
vihmavee äravoolukaevude, rennide, torude korrastamine või välja vahetamine
katuse- ehk turvapollarite, turvatrosside paigaldamine
katuse täiendav soojustamine, katusekallete parandamine
katusetuulutuse ehitamine
ääreplekkide paigaldamine
kahekihilise rullmaterjalist katusekatte paigaldamine
piksekaitse ja maanduskontuuri paigaldamine

Rekonstrueerimine on suur töö ning vajab palju raha. Kuigi elanikud võivad olla renoveerimise osas erinevalt meelestatud, siis näiteks korteriühistute puhul peab juhatus võtma selge sihi, et ebakvaliteetse hoone puhul tuleb asuda seda korrastama. Töid on võimalik teha etapiti ja vastavalt vajadustele. Siiski võiks arvestada, et põhjalike tööde puhul on ka riigipoolsed toetused renoveerimise rahastamiseks suuremad. Nii mahukad tööd vajavad põhjalikku planeerimist ja täpsemat infot ning konsultatsiooni lamekatuste kohta küsi pädevalt katusemeistrilt.

Leave a Reply