Skip to main content
4.jaanuaril kohtusime Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ehitusala asekantsleri Ivo Jaanisooga. Arutasime, kuidas tulevikus parandada ehitusprojektide kvaliteeti, kust enamasti puudub korrektsete sõlmlahenduste näol ehitustehniline ja -füüsikaline osa.
Kõrgenenud energiahindade juures muutuvad tervikuna ja korrektselt toimivad piirdetarindid oluliseks ning vajalik on lahendus leida juba projekteerimisfaasis. Lisaks puudutasime hangete koostamisel ehitustööde ajanormide kasutuselevõtu vajadust, et välistada kohati kordi üksteisest erinevad ja läbipaistmatud hinnapakkumised. Kui projekteerimisalaste ajanormide koostamine on käima lükatud, vajaks sarnast läänemaailmas sadakond aastat kasutuselolnud ja end tõestanud süsteemi ka Eesti ehitusturg. Arutasime koostöövõimalusi Tallinna Tehnikaülikooli kaasamiseks.
Kõnelesime ka kutsehariduse olukorrast, kus järgmine kvalitatiivne samm katuseehitusega seotud erialadel võiks olla reaalse õppekava alusel koostatud programm nullist alustajatele. Hetkel võime kutsekoolides toimuvat nimetada pigem täiendõppeks. Samuti tuli jutuks kvaliteetsete õppevahendite ja -materjalide koostamine, kus Katuseliit saab kasutada maailmaorganisatsiooni IFD liikmena läänemaailma parimaid teadmisi ja praktikaid.
Eraldi peatusime digitaliseerimise teemadel, kus eesmärk oleks moodsast IT-meeste projektist jõuda reaalse töömehe taskutelefoni vajalike sõlmede jm tehnilise info leidmiseks.

Leave a Reply