Skip to main content

Lamekatusekatjate õppega Tallinna Ehituskoolis on plaan alustada veebruari lõpus 2016, min 12 meest.

Kavas on teha see analoogselt eelmisega, ainult õpipoisikoolitusena, kus praktika ettevõttes on vähemalt 2/3 mahust (kokku ca 1560h).

Koolis oleks sessoonõpe üle nädala a 3 päeva 3 kuu jooksul. Soovitatavalt võiks õppijad olla väiksema töökogemusega.

Eelmise küsitluse tulemusena registreerus 4 meest õppele ja praktikale võtmise soov 4 firmast.

Täname vastanuid, keda oli aga liiga vähe. Vähe oli ka õppele registreerunuid.

Seetõttu kordame miniküsitlust.

Eeltulenevast on teile järgmised küsimused:

1) Mitu meest tahate saata õppele?

2) Mitu lamekatusekatjat võtaksite praktikale?

3) Mitu lamekatusekatjat võtaksite pärast tööle (lisaks enda poolt saadetuile)?

4) Mitu lamekatusekatjat ja/või valtsimeest saadaksite kutseeksamile (praegu pole Eestis kellelgi kutset)?

Palun vastata võimalikult kiiresti e-posti aadressile info@katuseliit.ee.

Leave a Reply