Skip to main content

Ilmunud on lamekatuse standard EVS 920-5:2023 uusversioon. Oluliselt põhjalikum ja täiendatud võrreldes eelmise, 2015 a. versiooniga. Uue standardi järgi toimub lamekatuste ehitamine alates 2024 a. (erandiks võib olla enne 2024 a. tellitud materjalidega ehitamine, kui see on kooskõlastatud tellija ja järelevalvega või töös olevad projektid, mille eelarved on vanade nõuete põhjal tehtud). Kindlasti soovitame kõigil eelnevalt tellija/töövõtja/järelevalvega olukorda täpsustada ja kokku leppida, kuidas juba töös olev projekt läbi viiakse – kas vanade või uute kehtivate nõuete alusel.

Standard esitab nõuded aurutõkkele ja soojustusele ning käsitleb põhjalikumalt järgnevaid lamekatuseid:

  • bituumenrullmaterjalist katused
  • plastrullmaterjalist katused
  • kummirullmaterjalist katused
  • vedelplastikust katused
  • haljas- ehk rohekatused
  • pööratud katused

Samuti sisaldab lamekatuste kukkumiskaitse lahendusi ning pindpaigaldiste, sh. päikesepaneelide paigalduse nõudeid.

Vaata kõikide Eesti katusestandardite nimekirja siit meie kodulehelt (standardite kirjeldus ja ostmine)

Lamekatuse standard 2023 – viide otse Eesti Standardikeskuse lehele

Leave a Reply