Skip to main content

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit (EKFML) annab teada, et seoses uuendatud LAMEKATUSE STANDARDI EVS 920-5:2023 jõustumisega on alates 2024 a. täpsustatud nõudeid pindpaigaldiste, sh. päikesepaneelide (PV) lamekatusele paigaldamisel.

Täies mahus nõudeid on võimalik lugeda standardist, allpool toome välja olulisemad, et oleks võimalik päikesepaneelide lamekatusele paigaldamisel suuremaid probleeme ennetada. Kõikide katusestandardite lingid leitavad siit

Enne päikesepaneelide kavandamist, projekteerimist ja paigaldamist tuleb lahendada katuse kukkumiskaitsesüsteem ja/või piirded. Selleks, et PV süsteem oleks ohutult hooldatav, tuleb paigaldada kukkumiskaitsesüsteem kui see eelnevalt katusel puudub.

Kui päikesepaneele ei paigaldata katuse servale lähemale kui 3 m, on vajalik rajada                            

KUKKUMIST TAKISTAV SÜSTEEM (pollar/tross lahendus)

Kui päikesepaneelid paigaldatakse katuse servale lähemale kui 3 m, on vajalik rajada               

KUKKUMIST ENNETAV SÜSTEEM (1 m kõrgune piire)

  • Päikesepaneelid tuleb paigaldada nii, et need ei kahjustaks hüdroisolatsiooni ega katuse soojustust. Katuse soojustus ja hüdroisolatsioonilahendus tuleb projekteerida ning ehitada vastavalt koormustele
  • Olemasolevatele lamekatustele, mille soojustuse koormustaluvus on väiksem kui 70 kPa, tuleb päikesepaneelid paigaldada otse alustarindile toetuvatele jalgadele, mitte soojustuse ja katusekatte peale, kui ei ole läbi viidud projekteerijapoolset koormustaluvuse arvutust
  • Päikesepaneelide otse katusekatte ja soojustuse peale paigaldamisel ilma projekteerijapoolse koormustaluvuse arvutuseta peab soojustuse koormustaluvus olema aluskihis 70 kPa ja pealmisel kihil 80 kPa
  • Katuse kaitseks paigaldatakse seadmete alla spetsiaalsed alused. Katusekatte ja aluse vahele paigaldatakse kummimatid (nt SBR, EPDM) või -ribad
  • Päikesepaneelid ei tohi takistada katuselt sademevee äravoolu. Päikesepaneele ei tohi paigaldada äravoolulehtrite kohale ega lähemale kui 1 m nende tsentrist
  • Päikesepaneele ei ole soovitatav paigaldada vertikaalpindadele lähemale kui 2 m
  • Päikesepaneelid ja nende paigaldusviis peab olema selline, et nende alt ja ümbert on võimalik katuse pinda koristada ja hooldada ilma neid eemaldamata
  • Katusekatet läbivad või neile kinnituvad pindpaigaldiste kinnitused katusesse peab teostama pädev katuseehitaja

NB! Kukkumiskaitsesüsteemi võib katusele paigaldada ainult konkreetse süsteemi tootja koolituse läbinud töötaja. Kukkumiskaitse paigaldus ja kontroll peab olema dokumenteeritud vastavalt tootja nõuetele, vastasel korral on see kasutuskõlbmatu.

Vaata kukkumiskaitset tutvustavat videot allpool

Mis võib juhtuda, kui tellija või järelevalve avastab, et päikesepaneelid on paigaldatud EVS 920-5:2023 nõuetega vastuolus ja kukkumiskaitse puudub või on kasutuskõlbmatu?

Väga tõenäoliselt nõutakse PV süsteemi paigaldajalt puuduste kõrvaldamist ehk süsteemi nõuetele vastavaks viimist. Kui praegu on tavapäraselt harjutud tähelepanu pöörama ainult elektriga seotud küsimustele ja kogu katusel viibimise turvalisus, katusematerjalide tööiga ning muud olulised asjad on lükatud kõrvale, siis edaspidi nii enam ei saa.

Päikesepaneelid ei tohi kahjustada katuse eluiga olulisel määral ega seada katusel hooldustöid tegevate inimeste elu ohtu.

Leave a Reply