Skip to main content

LAMEKATUSE KOOLITUS TARTUS

Ekspluateeritavad ja haljaskatused

Avalik ruum lamekatusel

Võimalused ja lahendused – näited Põhjamaadest ja Kesk – Euroopast
Erinevate riikide katuselahendused
Korraldavad Tal Tech Tartu kolledž ja OÜ Katusemaailm
Vajalik registreerimine terje.haidak@taltech.ee
Koolitus toimub Tartus 16. veebruaril 2023 aadressil Puiestee 78 aulas B 105 kl. 10.00 – 18.00 – vahepeal lõuna ja kohvipausid
Koolitus annab Ehitusinseneride Liidu TÄIENDÕPPE PUNKTID
Koolituskava on hinnatud EELi kutsekomisjoni poolt.
AINEPUNKTID 4,8
Registreerumiseks kirjuta: terje.haidak@taltech.ee
Päevakava
10.00-11.45 Avalik ruum lamekatustel
11.45– 12.15 Lõunapaus
12.15 – 14.00 Avaliku ruumiga ühendatud sisehoovid
14.00-14.15 Kohvipaus
14.15-16.00 Tehniline osa
16.00 – 16.15 Kohvipaus
16.15 – 18.00 Näiteid lahendustest, materjalidest ja detailidest
Kokku 7 astronoomilist tundi koolitust ja 1 tund pause.
Koolitus on eelkõige suunatud arhitektidele, arendajatele ja kinnisvara omanikele, samuti projekteerijatele, ehitajatele ja arhitektuuri ning maastikuarhitektuuri üliõpilastele ideelahendusteks ja ülevaate saamiseks võimalikest tehnilistest lahendustest lamekatustel.
 Lektor:
Alo Karu ehitusekspert hoone piirdetarindite alal, ehitusinsener tase 8, 26 aastase staažiga eriala spetsialist, kes on viimased 10 aastat tegelenud põhjalikumalt ekspluateeritavate ja koormatud katustega.
Koolitusel käsitletakse:
 Avalik ruum lamekatusel
• Amos REX avalik ruum Helsinki kesklinnas kunstigalerii katusel (Endine Helsinki bussijaam). Mõned väiksemad Sooma ekspluateeritavad katused.
• Oslo Oopertiteater Merre suubuv avalik ruum teatri katusel. Väiksem Oslo sisehoov katusel.
• Pargiala kaubanduskeskuse katusel Rotterdam 80 000 m2
• Rotterdami raudteejaama ümbruse avalik ruum maa-aluse parkla katusel
• Avalik ruum Rotterdami Mošee väljak maa-aluse parkla katusel
• Mercedese keskuse ja muuseumi maa- aluse parkla katusele loodud avalik ruum ja autoliiklusega alad Stuttgardis.
 Avaliku ruumiga ühendatud sisehoovid büroohoonete maa- aluste parklate katustel
• Näited Amsterdami Taurusavenue -lt ja Amsterdami rannaalaltt
• Amsterdami AFAS-i elamuskeskus Leusden;
• Tellissillutisega sisehoov äripindadega elamuarendusel Eindhovenis
 Avaliku ruumiga ühendatud sisehoovid kortermajadel
• Kerkrade Holland
 Haljastusega tegevusalad sisehoovis maa-aluste parklate katusel
Saksamaa
 Stuttgardi messikeskuse mitmetasandiline käidavat pindadega ja haljastusega sisehoov katusel
 Hollandi ja väiksemad liigeldavad, haljas ja dekoratiivkatused erinevates kohtades Saksamaa
 Rotterdam haljaskatused arenduse sisehoovis.
 Puhkeala büroohooneks ümber ehitatud endise tööstushoone katusel ehitamise ajal ja valmiskujul Eindhoven .
 Amsterdami liigeldavad ja rohekatused
 BMW keskus Münchenis, Teletorni avatud platvorm Stuttgardi teletornis, katused Berliinis ja mujal.
 Tehniline osa
o Mõnda haljaskatuste ja liigeldavate katuste põhimõttelistest lahendustest, kasutatavatest materjalidest, vajalikest kihtidest ja sõlmlahendustest.
o Osadel vaadeldavatest katustest on toodud näiteid ehitamise ajast ja/või on teada selle lahendused. Fotomaterjal nii ehitamisest kui valmiskujul.
o Koolitusel esitletakse rikkalikku fotomaterjali Soome, Norra, Hollandi ja Saksamaa katustelt, mis on pildistatud lektori ja tema kolleegide poolt ning saadud netiavarustest.
 Tehniline osa: Näiteid lahendustest, materjalidest ja detailidest
o Ülevaade tehnilistest lahendustest annab viiteid ja kasulikku infot selliste katuste kavandamiseks ja projekteerimiseks.
o Sarnasused ja erinevused Põhjamaades ja Kesk-Euroopa vastavates lahendustes.
o Tavapärase ülesehitusega ja pööratud katuste lahendused.
o Tutvustatakse vajalikke materjale ja kaitsekihte, sõlmlahendusi ja tooteid.
o Ekspluateeritavate katuse liigeldava pinnalahendused ja vajalikud kihid erinevatele lahendustele.
o Dekoratiivne vedelplast, spetsiaalsetel alustel käidavad pinnad, kivisillutis, asfalt, kiviplaadid, betoonipinnad.
o Piirded, turvavarustus ja äravoolusüsteemid
o Haljaskatuse lahendused
o LISAKS: Hoiatatakse ränkade vigade eest, mis võivad asjatundmatusest ja teadmatusest tekkida ekspluateeritavate- ja haljaskatuste kavandamisel, planeerimisel, arhitektuursetes visioonides ja projekteerimisel.

Leave a Reply