Skip to main content

Ekspluateeritavad lamekatused

Katuseaiad, käidavad katused, liiklusega koormatud katused

 05. oktoobril hotell Dzingel konverentsisaalis C algusega 10.00

Osalemine tasuta!

I OSA 10.00-12.00

  • Olukorrast ekspluateeritavate lamekatuste projekteerimises ja ehitamises Eestis.
  • Omaloomingulised lahendused ja nende vead.
  • Ekspluateeritavate katuse kestvusest ja kasutatavatest materjalidest ning tarvikutest Eestis.

Alo Karu ehitusekspert hoone piirdetarindite alal.

II OSA 12.30-15.30

Haljaskatused – Nende tähtsus ja ülesehitus

  • Rohekatuse kujundus ja ehitus

Kujundamine, funktsioonid, normid ja standardid.

Rohekatuse ehitus: katuse kalle, hüdroisolatsioon, juuretõke.

  • Nophadrain rohekatusesüsteemid:

Ekstensiivne ja intensiivne süsteem

Käidavad katused ja liiklusega koormatud katused

Nophadraini unikaalsed katuse drenaažisüsteemi

  • Ekspluateeritavate katuste tehnilised lahendused.
  • Dreenimattide, kaitsekihtide ja eritarvikute kasutamine ekspluateeritavates katustes.

Peter  Kafonek      Nophadrain BV         Holland     (inglise keeles – tõlkega)
Tõlge Eesti Maaülikooli  lektor ins. Kadri Leiten

Korraldavad OÜ Katusemaailm koostöös OÜ Ehitusala

Registreerimine info@katusemaailm

Leave a Reply