Skip to main content

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu konkurss

AASTA KATUS 2017

 

Tutvustus ja eesmärk: Katuse- ja fassaadimeistrite töö propageerimine, katuste ja fassaadide kavandamise taseme tõstmine.

Ajakava: tööde esitamine kuni 20.märtsini 2018.a.
Võitjate väljakuulutamine toimub messil Eesti Ehitab 2018

Kategooriad:

 • Aasta parim kivikatus
 • Aasta parim metallkatus
 • Aasta parim lamekatus
 • Aasta parim rahvuslik katus
 • Aasta parim fassaad

Konkursile võib esitada nii eramaju, ühiskondlikke hooneid ja teisi rajatisi, kus on kasutatud kald- või lamekatusega seotud materjale ja lahendusi.

Kivikatuse nominent

Lisainfo ja -tingimused:

 • Üks esitaja saab esitada mõlemasse kategooriasse kuni 3 tööd.
 • Hoone peab asuma Eestis.
 • Hoonete katusetööd peavad olema valminud 2016-2017 aasta jooksul. Tööde alustamise aeg ei ole oluline.
 • Töid võivad esitada eraisikud, erialaliidud, arhitektid, ehitusettevõtted sõltumata suurusest (nii ühemehefirma kui suurettevõtted), samuti hoonete omanikud.

Hindamise üldised alused (esitatud kolmes kaalukategoorias, A-kõige olulisem, B-vähem oluline ja C-toetav):

 • Sõlmede korrektne ja toimiv lahendus (A)
 • Vastavus töö teostamise aluseks kasutatud standarditele (A)
 • Arhitektuurne lahendus – hinnatakse uusehituste korral kaasaegsust või hoone katuselahenduse sobivust keskkonda jt. arhitektuurseid tegureid.
 • Renoveeritavas piirkonnas hinnatakse lahenduse sobivust miljöösse. (A)
 • Sõlmlahenduste keerukuse aste ja lahenduste leidlikkus (B)
 • Tööde üldine visuaalne kvaliteet (B)
 • Tellija arvamus katusemeistrist ja tööprotsessist (C)
 • Tööde toimumise kiirus ja aeg (C)
 • Materjalide kasutamise julgus ja uudsus (C)

Hindamiseks kasutatakse ligi 25 erinevat kriteeriumit, punktide kogusummas enimteeninud töö osutub võitjaks. Võrdsete punktide korral osutub võitjaks enim A-kategooria punkte teeninud töö. Kõik kandidaadid saavad eelnevalt põhjaliku hindamiskriteeriumite kirjelduse.

Töid hindab katusemeistritest, arhitektidest ja ajakirjanikest koosnev žürii.

Meediapartnerid:

Tööde esitamine:
Palume saata ankeet Aasta katus 2017 ja  2-5 väiksemahulist fotot e-maili aadressile:  info@katuseliit.ee Lisainfot saab EKFML koduleheküljelt: www.katuseliit.ee

Ankeet Aasta katus 2017

Leave a Reply