Skip to main content

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu konkurss

AASTA KATUS 2017

Tutvustus ja eesmärk: Katuse- ja fassaadimeistrite töö propageerimine, katuste ja fassaadide kavandamise taseme tõstmine. Tublide ja kvaliteetsete ettevõtjate tunnustamine, lahenduste tutvustamine avalikkusele.

Ajakava: tööde esitamine kuni 20.märtsini 2018.a.
Võitjate väljakuulutamine toimub messil Eesti Ehitab 2018


Kategooriad:

Aasta parim kaldkatus
Aasta parim lamekatus
Aasta parim metallkatus
Aasta parim fassaad

Konkursile võib esitada nii eramaju, ühiskondlikke hooneid ja teisi rajatisi, kus on kasutatud kald- või lamekatusega seotud materjale ja lahendusi.


Lisainfo ja -tingimused:

–       Üks esitaja saab esitada mõlemasse kategooriasse kuni 3 tööd.
–       Hoone peab asuma Eestis.
–       Hoonete katusetööd peavad olema valminud 2016-2017 aasta jooksul. Tööde alustamise aeg ei ole oluline.
–       Töid võivad esitada eraisikud, erialaliidud, arhitektid, ehitusettevõtted sõltumata suurusest (nii ühemehefirma kui suurettevõtted), samuti hoonete omanikud.

Hindamise üldised alused (esitatud kolmes kaalukategoorias, A-kõige olulisem, B-vähem oluline ja C-toetav):
– Sõlmede korrektne ja toimiv lahendus (A)
– Vastavus töö teostamise aluseks kasutatud standarditele (A)
– Arhitektuurne lahendus – hinnatakse uusehituste korral kaasaegsust või hoone katuselahenduse sobivust keskkonda jt. arhitektuurseid tegureid. Renoveeritavas piirkonnas hinnatakse lahenduse sobivust miljöösse. (A)

– Sõlmlahenduste keerukuse aste ja lahenduste leidlikkus (B)

– Tööde üldine visuaalne kvaliteet (B)
– Tellija arvamus katusemeistrist ja tööprotsessist (C)
– Tööde toimumise kiirus ja aeg (C)
– Materjalide kasutamise julgus ja uudsus (C)


Hindamiseks kasutatakse ligi 25 erinevat kriteeriumit, punktide kogusummas enimteeninud töö osutub võitjaks. Võrdsete punktide korral osutub võitjaks enim A-kategooria punkte teeninud töö. Kõik kandidaadid saavad eelnevalt põhjaliku hindamiskriteeriumite kirjelduse.

Töid hindab katusemeistritest, arhitektidest ja ajakirjanikest koosnev žürii.


Meediapartnerid:


Tööde esitamine:
Palume saata ankeet Aasta katus 2017 ja  2-5 väiksemahulist fotot e-maili aadressile:  info@katuseliit.ee Lisainfot saab EKFML koduleheküljelt: www.katuseliit.ee

Ankeet Aasta katus 2017

Leave a Reply