Skip to main content

 Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit (edaspidi: Katuseliit) pidas üldkoosolekut. Koosoleku avanud Liidu auliige ja nõunik Enn Tammaru tutvustas oma tähelepanekuid Liidu tegevusest ja andis hulgaliselt soovitusi edasiseks.  Lisaks andis kõneleja suurepärase ülevaate, kuidas olla katusetöid pakkuva ettevõtte juht edasi peale 1.juulist 2018 kehtima hakkavaid nõudeid. Enn Tammaru tutvustas põhjalikult kutsehariduse olukorda, õppekavade ja –suundade toimimist Eestis ning võimalustest anda kutset kinnitavaid eksameid.

Kutseõppest kõneles veelgi pikemalt Marko Ponder, kes ise lamekatuseid paigaldava ettevõtte juhina on ka üks õppekavade, rahvusliku lamekatuste ehitamise standardi ja kutsestandardi looja ning õppejõud Tallinna Ehituskoolis. Samas koolis on võimalik õppida III või IV taseme lamekatusekatjaks ja tulevikus ka ehitusplekksepaks. Täna koolitatakse katuseehitusele spetsialiseerunud plekkseppi Lasnamäe Mehaanikakoolis ja Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Tulevikus peaks siia nimekirja lisanduma ka Viljandi Kutsehariduskeskus. Marko Ponder palus rõhutada asjaolu, et hetkel toimub nii õpe kui eksamite sooritamine veel riigieelarveliste vahendite arvelt, mis on suur stiimul saatmaks ettevõtjatel oma töötajaid kooli. Alates sügisest 2017 on oodata riigieelarveliste vahendite vähenemist antud eksamite korraldamiseks. Töökogemusega katusekatjatele on plaanis luua 5-päevane kursus pilootprojektina, kus antakse ülevaade teoreetilisest baasist ja seejärel sooritatakse praktiline eksam. Hetkel kokkulepet selle projekti rahastamiseks ei ole, kuid Katuseliidu eesmärk ei ole mitte niivõrd raha teenida, kuivõrd saada Eesti turule kriitiline mass kutsetunnistusega töötajaid.  Üldkoosolek otsustas anda juhatusele volituse asuda taotlema just Katuseliidule õigust anda katuseehitaja kutset edaspidi ise. Hetkel teeb seda Eesti Ehitusettevõtjate Liit.

Marko Ponder rõhutas, et on kohata teatud vastuseisu juba aastaid või aastakümneid praktiseerivate katuseehitajate poolt, kuid vähemalt lamekatuste valdkonnas ei ole suutnud mitte ükski selline meister sooritada eksamit veatult. Vaatamata pikale praktilisele kogemusele jäävad meie katuseehitajatel tihtipeale puudu teoreertilised teadmised, miks mingit operatsiooni just nii peab sooritama. Seetõttu soovitab Katuseliit läbida kursused ka juba kogemustega ehitajatel.

Katuseliidu juhatuse liige ja esimene president Peeter Kärp tutvustas maailma katusemeistrite katusorganisatsiooni IFD uusi töögruppe, kuhu oodatakse ka eestlasi. Kui seni on takistuseks olnud kulude katmine töögruppides osalemisel, siis nüüd on IFD poolt need kulud kaetud ja takistused uusima info toomiseks Eestisse teelt kõrvaldatud. Eesti Katuse- ja Fassaadimeisrite Liit on IFD täisliige. Sarnaselt IFD töögruppide jaotusele loodi ka Katuseliidu juurde sarnase ülesehitusega töögrupid, mis hakkavad tegelema eraldi nii kaldkatuste, lamekatuste, aga ka näiteks fassaadidega. Eraldi on grupid turundustegevustele ja katuse turvavarustusele.

Koosoleku käigus kerkis korduvalt üles vajadus avada Eesti rahvusliku standardi sarja dokumente täiustuste ja muudatuste tegemiseks. Esimesed standardid on olnud jõus ligi 4 aastat ja on tekkinud selgeid soovitusi nende täiendamiseks. Standardisari saab veel sel aastal lisa aluskatuste ehitamise standardiga ning katuseehituses kasutatav puitmaterjal standardiseeritakse samuti. Ootel on katuse turvatoodete paigaldamise standard.

Katuseliidu juhatus tutvustas ka eesseisvaid koolitusi ning katusemeistrite võistlusi. 19.-20.mail toimub Lätis Läänemeremaade katusemeistrite mõõduvõtt, mis saab olema peaprooviks 2018.aastal Läti 100.juubeli raames toimuvale IFD maailmameistrivõistlusele. Eesti on neist võistlustest juba korduvalt osa võtnud ja kõiki värvi medaleid on koju toodud nii metall- kui lamekatuste vallast. Kui maikuus toimuvale mõõduvõtule oodatakse ükskõik millises vanuses võistkondi, siis MM-l saavad osaleda vaid noored kuni 26.eluaastani. Sellistel võistlustel osalemine on meeldiv vaheldus külmadele oludele katusel ning lisaks annab mõõduvõtt teiste riikidega üsna selge pildi meie meistrite tasemest. Siiani ei ole olnud küll midagi häbeneda, otse vastupidi!

Koosoleku käigus tutvuti Liidu majandustegevusega, kuulati juhatuse tegevusaruannet ning tulevikuplaane ja valiti uus juhatus.

Leave a Reply