Skip to main content

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit (edaspidi:Katuseliit) pidas taas üldkoosolekut. Anti põhjalik ülevaade Liidu möödunud perioodi tegevustest, seati uued eesmärgid ja arutati üheskoos väga paljudel põletavatel teemadel. Katuseliidu eestvedamisel juba mitu aastat tagasi käima lükatud töö rahvuslike katuseehitusstandarditega, kutsehariduse õppekavade ja kutseõppega ning kutsestandarditega hakkab jõudma suurde vahefinišisse. Juba teist aastat saavad kolmes Eesti kutseõppeasutuses koolitust lamekatusekatjad ja ehitusplekksepad (valtskatuse ehitajad), koostatud on neile elukutsetele kutsestandardid ja ees on esimesed kutsetunnistuste andmiseks vajalikud eksamid. Asi, mis veel 5 aastat tagasi tundus ulmelisena, on tehtud. 2016.aasta kevadel saavad esimesed lame- ja valtsplekk-katuste ehitajad taskusse kutsetunnistused, mis on esimene tõeline kvaliteedimärk tõestamaks töölise teadmisi ja praktilisi oskusi. Just viimased on eriti olulised, sest paljudel käelisi oskuski nõudvatel elualadel on Eestis võimalik tunnistus saada ka praktilisi oskusi esitlemata.

Lisaks tutvustas Katuseliit toimunud ja eelseisvaid koolitusprogramme ja punktisüsteemi. Eelmisel sügisel toimusid koolitused, mis tutvustasid paljuski tumeda alana tunduvat tööohutusalase dokumentatsiooni korrektset süsteemi ehitusprotsessi käigus. Koolitatavaid ja huvilisi jagus ja koostöö erinevate organisatsioonidega tulevikus samalaadsete koolituste läbiviimiseks jätkub. Ees on ka mitmed praktilised koolitused näiteks katuste turvavarustusest.

Sel aastal on Katuseliidu tegevuskavas ka mitmed välisele kuvandile ja katusemeistri elukutse propageerimisele suunatud üritused. 7.aprillil kuulutatakse messil Eesti Ehitab välja konkursi Aasta Katus 2015 võitjad. Lisaks selgitatakse parimad lamekatuste, kivikatuste ja rahvuslike katuste hulgast.

22.-23.aprillini toimub Pirital, Eesti Näituste territooriumil taas rahvusvaheline katusemeistrite mõõduvõtt Baltroof, kuhu seekord on tulemas lisaks Eesti parimatele osavõtjad ka Venemaalt ja Lätist. Kahepäevase võistluse käigus selgitatakse osavaimad kivi-, metall- ja lamekatuste osas.  Parim Eesti noorte meeskond saadetakse sügisel Varssavisse, kus toimub IFD noorte MM katusetöödes. Lisainfo www.baltroof.eu

Lisaks eelpooltoodule otsib Katuseliit omale palgalist tegevjuhti, kuna liidu juhatuse töökoormus on hobikorras jätkamiseks liig ja võib hakata takistama liidu edukat arengut. Kuulati revisjonikomisjoni juhi Omari Sinijärve ülevaadet liidu majandusolukorrast ja ettepanekuid liidu töö paremaks korraldamiseks. Kinnitati muudatused Katuseliidu juhatuses. Samuti kiideti heaks osaleda messil Eesti Ehitab 2017.aastal ühisstendiga ja asuda koondama katuse- ja fassaadimeistreid ühisesse messihalli. Eeltöö ja heaksiit Eesti Näitustelt on selles osas juba saadud.

Leave a Reply