Skip to main content


Allikas: Eesti Standardikeskus, 05.juuni 2013

Standardi EVS 920-1:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldreeglid“ koostas Standardikeskuse juurde loodud EVS/PK 45 „Katuseehitusreeglid“. Komitee poolt on koostamisel veel samasse standardisarja kuuluvad:

prEVS 920-2 „Katuseehitusreeglid. Osa 2: Metallkatused“,
prEVS 920-3 „Katuseehitusreeglid. Osa 3: Kiudtsement laineplaadist katused“,
prEVS 920-4 „Katuseehitusreeglid. Osa 4: Kivikatused“.
EVS 920-1:2013 on alusdokumendiks eelnevalt nimetatud standardisarjale, kus igas standardis on konkreetsemalt käsitletud erinevaid katusekattematerjale ja nende paigaldust.
Standardisarja esimese osa peamisi eesmärke on kasutatavate mõistete ühtlustamine kogu standardisarja EVS 920 ulatuses. Standardis EVS 920-1:2013 määratletakse üldised nõuded katuste ehitamiseks ning peamised nõuded katusekattetoodetele.
Standard on mõeldud kasutamiseks tootjatele, paigaldajatele, lõpptarbijatele. Standard määrab nõuded toodetele ja paigalduslahendustele nende kasutamiseks normaalsetes ekspluatatsioonitingimustes.
Standard ei esita nõudeid kõigile kandekonstruktsioonidele, arhitektuursetele lahendustele. Kandekonstruktsioonidest esitab standard üldised nõuded roovitusele.
Standardit on võimalik osta Standardikeskuse e-poest ja klienditeenindusest Aru tn 10, Tallinn.

Leave a Reply