Skip to main content

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit ootab LAMEKATUSEKOOLI liikmeid ja
registreerumise viimane tähtaeg on 17. 02. 2017!

Lamekatusekatjate koolitus saab toimuma analoogselt eelmisel aastal korraldatud kursusele (Õpipoisi õppevorm). Kogu õppe periood on 1 aasta, millest 180 tundi läbitakse kontaktõppena Tallinna Ehituskoolis ja ülejäänud aeg toimub praktilise väljaõppena katusefirmades. Kuna õppes osalejad töötavad juba katusefirmades, siis ei pea selleks muud tegema, kui vormistama lisaks kooli, ettevõtte ja õppija vahelise praktikalepingu. Need 180 tundi, mis koolis läbi viiakse, pannakse paika koostöös EKFML esindajatega. Tunniplaan valmib lähinädalate jooksul. Õppetöö koolis toimub kolmepäevaste tsüklitena, tavaliselt üle nädala, kokku 18 päeval.
Õppejõududeks on tegevspetsialistid EKFML ridadest ja kogu õppekava on koostatud vastavalt EKFML esindajate soovidele ja Tallinna Ehituskooli võimalustele.
Aastase õppe läbimisel on osalejal võimalus ka sooritada lamekatusekatja kutseeksam.
Tallinna Ehituskool on kahel aastal analoogset õpet korraldanud ja tagasiside on olnud igati positiivne.

Kogu õpe õpipoisiõppes on nii osalejatele kui ka ettevõttele tasuta. Samuti on kursuse läbinul võimalus osaleda kutseeksamil tasuta.

Kui teie ettevõttes on töötajaid, kes tahaksid 2017.a. veebruari lõpus alustavas õppegrupis osaleda, siis saatke meile palun nende inimeste nimed ja kontaktandmed.

Kontakt ja täpsem info: Tonu.Armulik@ehituskool.ee

Leave a Reply