Skip to main content

14-16.novembril toimusid Šveitsis, Luzernis 24.maailmameistrivõistlused noortele katusemeistritele. Eesti meeskonnad  võitsid metallkatuste (OÜ KNOOBUS)  ja lamekatuste (OÜ BRIKKS BALTIC) kategoorias kolmandad kohad. Lisaks võitis lamekatuse võistkond võistluse vabakavas esikoha!  Võidud kõigis kategooriates läksid Šveitsi. Kivikatuste võistlusel esindas Eestit OÜ LIIWIMAA KATUSEMEISTER ja TTÜ ehitusteaduskonna ühismeeskond. Kivikatuste konkurents oli äärmiselt tugev, aga poodium ei jäänud kaugele.

VÕISTLUSTEST

Võistluse korraldajaks on üle 50-aastase ajalooga maailma katusemeistrite organisatsioone ja liite koondav katusorganisatsioon IFD. Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit on IFD täisliige aastast 2011 ja sai võimaluse osaleda maailma kõige esinduslikumal katusemeistrite võistlusel esimest korda. Maailmameistrid selgitati noorte hulgas kuni vanuseni 26 aastat.

Valiti parimad kolmes kategoorias –  kivikatused, lamekatused ja metallkatused. Võistlus koosnes kolmest võistluspäevast ja ülesandest. Kahel esimesel päeval lahendati kohustuslikud ülesanded, kolmas päev jäeti loomingulise lahenduse jaoks. Eestlaste jaoks oli võistlus  erakordne väljakutse, kuna kasutatavaid materjale ja tooteid kasutatakse meie turul väga vähe.  Meie tänast katuseturgu iseloomustab kahjuks lahenduste ühekülgsus ja võimalikult madal hind. IFD tegevus on valdavalt vana maailma keskne, kus hinnatakse kauakestvaid ja lõpuni läbimõeldud, kuid algul kallina tunduvaid lahendusi. Samas esines meie meistritele kummastavaid nõudeid – ülesanded olid koostatud Kesk-Euroopa nõuete järgi ja mõneski töölõigus tehakse Põhjamaades tunduvalt kindlamaid lahendusi. Võistluse reglement nägi ette siiski joonistest kinnipidamist, mitte omaloomingulisi ideid. Eesti meeskonnad mainisid kui ühes suust, et infovahetusel konkurentidega saadi selgemaks teiste Euroopa riikide katusemaastikul toimuvaga ja kogeti mitmeid üllatavaid lahendusi, mida Eestis või Põhjamaades ei kasutada. See ei puuduta vaid materjale, vaid ka tööde organiseerimist, suhtlust tellijaga jne. Kõigi kolme valdkonna jaoks olid materjalid uued, kuid tänu väga heale kodutööle ja ettevalmistusele oli ülesande sisu ette teada ja võimaluse piires ka praktilise harjutusena selgeks tehtud. Kui meie kutsehariduses puudub katusemeistri õppesuund, siis võistlusel nähtud materjalid nõuavad paigaldajalt natuke enamat kui standardtoodete katusele paigaldamist. Kõrvalepõikeks tähelepanek, et näiteks Šveitsis on lisaks katusemeistri ametile ja õppele olemas ka eraldi tellingupaigaldaja elukutse. Allpool on toodud ülesannete sisu ja võistlejate kommentaarid valdkondade kaupa. Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit tänab väga osalenud meeskondi pühendunud suhtumise ja kohusetundliku kodutöö eest võistluseks valmistumisel! Eestit esindanud meeskonnad selgitati välja suvel Moostes toimunud rahvuslikus eelvoorus, võistlusel Baltroof 2012.

ÜLEVAADE ÜLESANNETEST

Metallkatuse võistlus koosnes kaldkatuse katmisest vahtklaasist soojustusplaadiga (FOAMGLAS), korrektse aluskatte ja hüdroisolatsiooni paigaldamisest. Sellele paigaldati topeltvaltsliitega valtskatus titaantsingist (VM Zinc) toorainest. Lahendada tuli liited vertikaalpinnaga. Teise võistluspäeva käigus tuli ehitada samuti topeltvaltskatus, seekord vasest. Võistlusülesanne sisaldas neelude ühendust ühekordse valtsiga, Roto katuseakna paigaldust koos tehase hüdroisolatsiooni plekkidega, ümara toru- läbiviigu ja vihmaveesüsteemi lahendamist. Vabakavas paigaldati firma Prefa alumiiniumist fassaadikatet FX12. Juhendaja Meelis Viese sõnul puututi kokku äärmiselt huvitavate materjalidega, mis nõudsid töövõtetest näiteks jootmist, põletite kasutamist – mitte just igapäevaseid Eesti plekk-katuse tegija tavapraktikaid. Samuti tekitas hämmastust etteantud ülesannete kohatine mittevastavus Põhjamaade kliimale – mitmed ülespöörded on sealses regioonis tunduvalt leebemad, ei nõuta meile tuttavaid ülekatteid jne. Eesti meeskonna koosseis: Vadim Levk0, Rainer Räis, juhendaja Meelis Viese. Loe pikemat kokkuvõtet.

Kivikatustest oli avapäeval kasutusel eterniit tasapinnaline katusekattematerjal, millesse paigaldati integreeritud päikesepaneel (PV). Teine katus ehitati piibersaba- tüüpi keraamilise katusekiviga. Ülesande käigus tuli vormistada neelusõlm (sujuv üleminek katuse ühelt tasapinnalt teisele, ilma eraldi neeluplekita!) ning katuse viilu lahendus äärelauaga (mitte äärekiviga, nagu meie tavaliselt Eestis teeme). Katusesse paigaldati ka katuseaken.Ülesanded sisaldasid  ka aluskatuse ettevalmistust – aluskatte paigaldus, liidete teipimine, vajalikud ülespöörded. Vabakavaks oli kiltkivi paigaldus omal paremal äranägemisel koos vintskapi ja neeluga. Kiltkivi töötlemine sajandeid vanade võtete ja riistadega oli omaette elamus. Eesti meeskonna koosseis: Christopher-Robin Kulbok,Matis Mauer ja juhendaja Janar Liivat. Loe pikemat kokkuvõtet.

Lamekatustel olid kavas mõlemad enamlevinud rullmaterjalid: avapäeval plastmaterjalidest TPO meil pruugitava PVC asemel ja teisel päeval SBS-bituumen. Aurutõkkeks oli isekleepuv SBS. Üllatas, et soojustuses ei esinenud üldse mineraalvilla, isegi hüdroisolatsiooni aluse kihina. Meil on villa kasutamine tuleohutusnõuetest tingituna kohustuslik. Soojustuseks oli TPO all polüuretaan PUR ja isekleepuva SBS-aluskihi all vahtpolüstürool EPS. Ülespöörete lõpud liimiti või kasutati erinevaid võõpasid. Kolmnurkliist oli bituumenist nn. vorst. Liiteplekid nii parapetil kui ka räästas valtsiti ümber alumiste kinnitusplekkide nii, et välispinnale ei jääks kinnniteid. SBS-i ülespöörded tehti pikipaanist, mis meil on lubamatu. Samuti olid ülekatted kitsamad.  Kolmanda päeva lisatöö, mille meie mehed võitsid, koosnes päikesepatareist ja taimkatuse aluskihtidest. Kõik materjalid olid firmadelt Bauder ja Swisspor, katuseaknad Veluxilt ja Lamiluxilt. Eesti meeskond esines koosseisus Denis Koka, Kristo Maamägi ja juhendajaks Janek Ilumets. Loe pikemat kokkuvõtet.

Kõigil aladel olid mitmedki tehnoloogilised nõuded meile tundmatud, mis suurendas  mentori tähtsust, kes pidi need vastasvõistkondade pealt omandama ja oma meestele kiirelt selgeks tegema. Õnneks said nad sellega suurepäraselt hakkama.

LISAKS VÕISTLUSTELE

Maailmameistrivõistlusi võõrustanud Šveits oli korraldanud võistluse parimal tasemel. Võistlejatele oli tagatud transport ööbimiskoha ja võistluspaiga vahel, korralikud kõhutäied ja igaõhtune programm, mis tutvustas Šveitsi läbi kultuuri ja toiduprisma. Silma jäi ka kodumeeskondade erakordselt hea tase ja ettevalmistus, šveitslaste käekirjas peegeldus ülim kvaliteet ettevalmistuses või igapäevane praktiline kogemus antud toodete kasutamisel. IFD liikmeskond on ligi 25 erineva riigi katusemeistrite liidud ja organisatsioonid ning kümned-kümned tuntud tootjad ja teadusasutused. Samal ajal võistlusega toimus IFD aastakongress, millel peatuti katuseehituse probleemidel ja uudislahendustel. Probleemidest väärib äramärkimist elanikkonna vananemisest tingitud töökäte puudus ja noorte meistrite koolitusega seonduv. Eriti terav on mure vanades Euroopa maades Austrias, Šveitsis ja Saksamaal. Lisaks peatuti naiskatusemeistrite vähesusel ja võimalusel olukorda muuta ja mõjutada. See töö on sobiv ka õrnemale soole ja selle korralduslikul poolel kongress ka peatus. Lisaks tutvuti põhjalikult väga paljude tehniliste uudislahendustega.

Võistlusel osalejad ja Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit tänavad ka toetajaid, kelleta osalemine oleks olnud võimatu. Tänud ISOVER, FAKRO KATUSEAKNAD ja AS TOODE.

VÕISTLUSTULEMUSED

Lamekatus:
1. Šveits
2. Austria
3. Eesti (OÜ BRIKKS BALTIC)

Kivikatus:
1. Šveits
2. Austria
3. Saksamaa

Metallkatus:
1. Šveits
2. Läti
3. Eesti (OÜ KNOOBUS)

IFD Presidendi eriauhind loomingulisuse eest:
Lamekatus: Eesti (OÜ BRIKKS BALTIC)
Kivikatus: Suurbritannia
Metallkatus: Poola

Leave a Reply