Skip to main content

Lamekatuste soojustusmaterjaliks kasutatakse katusevilla, katusevahtu või kergkruusa – materjalikasutus sõltub konkreetsest objektist ja tellija soovidest. Aga uudseks materjaliks ehitusel on vahtklaas.

Vahtklaas on tugev ja tõhus soojustusmaterjal, see on pooridega klaas, mis paigaldatakse aluskonstruktsioonile kuuma bituumeniga. Tulemuseks saadakse väga heade omadustega soojuskiht.

Vahtklaas on tugevaim katustel kasutatav soojusisolatsioonimaterjal ja selle peamine eelis teiste soojusmaterjalide ees on suurem tugevus ja hea niiskuskindlus. Vahtklaas koosneb 100 % klaasist ja ei reageeri enamiku keemiliste ühenditega. Vahtklaas ei ole soodsaks elukeskkonnaks seentele, vetikatele, mikroorganismidele ja seda materjali ei läbi taimede juured, närilised ega kahjurid. Samuti ei mõjuta vahtklaasi omadusi vesi ega tuli.

Tavapärased soojustusmaterjalid võivad deformeeruda  ja sellega halvenevad soojusisolatsiooni omadused. Vahtklaas säilitab oma mõõtmed ka suurtel koormustel ja seda materjali on võimalik kinnitada kinnititeta. Nii ei teki ka konstruktsioonides kinnititega kaasnevaid täiendavaid külmasildasid, Vahtklaasi saab väga hõlpsasti töödelda tavalise puusepa lõikeriistadega ja liimida tavaliste ehitus- ja bituumenliimidega.

Vahtklaasi headeks omadusteks on:

  1. Väga suur tugevus ja dimensioonistabiilsus, kus ka pikaajalisel suurel koormamisel ei toimu materjali läbivajumisi, kooldumisi, deformatsioone.
  2. Suur niiskustaluvus ja hea aurukindlus. Tänu suletud pooridele ei ima materjal vett ja töötab suurepäraselt niiskus- ja aurutõkkena.
  3. Suur tulekindlus. Vahtklaas kuulub kõrgeimasse tulepüsivuse klassi A1. Ta ei sütti ega põle, talub temperatuuri vahemikus -260°C kuni +485°C ja temperatuurimuutustest tingitud deformatsioonid on väga väikesed.
  4. Hea keemiline püsivus. Talub soolast vett, bensiini, orgaanilisi lahusteid, enamikke happeid ja nende aure.
  5. Suurepärane bioloogiline püsivus, mis on eriti oluline suletud ja ventileerimata konstruktsioonides.
  6. On ainus efektiivne materjal külmasildade katkestamiseks vundamendi ja parapeti konstruktsioonides.

Vahtklaasi kasutuse kohta võib tuua huvitavaid näiteid nii soojustustöödel, hüdroisolatsioonitöödel kui ka paljudel muudel töödel.

Näiteks on vahtklaasiga soojustatud Tartu südalinnas asuva multifunktsionaalse vabaajakeskuse Kvartal lamekatus. See on üks esimestest objektidest Eestis, kus lamekatusetöödel kasutati suures mahus vahtklaasist soojustust. Soojustus liimiti kuuma bituumeniga mitmes kihis kandekonstruktsioonile. Selliselt saadi korraga nii suurepärane aurutõke kui katuse alumist soojust isoleeriv kiht. Vahtklaasi kinnitamiseks eraldi kinnitustüübleid ei olnud vaja kasutada.

Antud vahtklaasist kihile ehitati peale pööratud ehk käidav lamekatus.

Katuse all olevatesse ruumidesse aga ehitati kaasaegne ja populaarne V SPA keskus.

Vahtklaasist plokkide eluiga ületab hoonete eluea rohkem kui 100 aastat. Uuringud on näidanud, et 50-aastase ekspluatatsiooniaja jooksul pole vahtklaasi struktuuris ja omadustes toimunud mingeid muutusi. Vahtklaasil on suurepärased niiskus-, heli- ja soojusisolatsiooniomadused ning vahtklaas allub kergelt mehhaanilisele töötlusele.

Rein Kala
OÜ Evari Ehitus

25.04.2017

Leave a Reply