Skip to main content

Täname! Olete registreeritud 2024 Üldkoosolekule.

Küsimuste korral võtke ühendust info@katuseliit.ee

Esita 2022-23 ehitatud katus AASTA KATUSE konkursile! Vaata edasi

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu konkurss

AASTA KATUS 2024

Tutvustus ja eesmärk

Katuse- ja fassaadimeistrite töö propageerimine, katuste ja fassaadide kavandamise taseme tõstmine. Tublide ja kvaliteetsete ettevõtjate tunnustamine, lahenduste tutvustamine avalikkusele.

Ajakava

Auhind antakse välja iga kahe aasta järel.

Tööde esitamine Aasta Katus 2024 konkursile toimub kuni 31. mai 2024.a.
Objektid peavad olema valminud 2022-2023 a.

Võitjate väljakuulutamine toimub sügisel 2024.

Võitjad 2022 konkursile on selgunud! Vaata siit!

Kategooriad

– Aasta parim katus
– Aasta parim metallkatus
– Aasta parim lamekatus
– Aasta parim fassaad

Lisainfo ja -tingimused:

– Üks esitaja saab esitada igasse kategooriasse kuni 3 tööd.
– Hoone peab asuma Eestis.
– Hoonete katusetööd peavad olema valminud 2022-2023 aasta jooksul. Tööde alustamise aeg ei ole oluline.
– Töid võivad esitada eraisikud, erialaliidud, arhitektid, ehitusettevõtted sõltumata suurusest (nii ühemehefirma kui suurettevõtted) , samuti hoonete omanikud.

Hindamise üldised alused (esitatud kolmes kaalukategoorias, A-kõige olulisem, B-vähem oluline ja C-toetav):

– Sõlmede korrektne ja toimiv lahendus (A)
– Vastavus töö teostamise aluseks kasutatud standarditele (A)
– Arhitektuurne lahendus – hinnatakse uusehituste korral kaasaegsust või hoone katuselahenduse sobivust keskkonda jt. arhitektuurseid tegureid. Renoveeritavas piirkonnas hinnatakse lahenduse sobivust miljöösse. (A)

Hindamiseks kasutatakse ligi 25 erinevat kriteeriumit, punktide kogusummas enimteeninud töö osutub võitjaks. Võrdsete punktide korral osutub võitjaks enim A-kategooria punkte teeninud töö. Kõik kandidaadid saavad eelnevalt põhjaliku hindamiskriteeriumite kirjelduse.

Töid hindab katusemeistritest, arhitektidest ja ajakirjanikest koosnev žürii.

Tööde esitamine

Konkursile võib esitada nii eramaju, ühiskondlikke hooneid ja teisi rajatisi, kus on kasutatud kald- või lamekatusega seotud materjale ja lahendusi. Samuti ootame konkursile tuulduvate fassaadidega hooneid.

    Ehitusfirma andmed

    Objekti andmed

    Meediapartnerid