Skip to main content

Katusemeistrite “laulupidu” Saksamaal – katusemess “Dach und Holz 2024”

Urmas Danil (Katusemaailm OÜ), Alo Karu (piirdetarindite ehitusekspert), Erki Loigom (Toode AS)

 

5.-8.märtsini 2024 peeti Saksamaal Stuttgartis siinse maailmajao suurimat katuseehitusele pühendatud messi “Dach und Holz”. Esmalt mõned arvud. Mess toimus 70 000 m2 suurusel alal, esindatud oli üle 600 ettevõtte ning üritust külastas umbkaudu 50 000 huvilist. Nimetatud numbrid teevad messist kvantitatiivselt maailma TOP3 katusemessi, kuid kvalitatiivselt võime kõneleda maailma olulisimast erialamessist.

Meeldiv on tõdeda, et vaatamata organiseeritud ühiskülastuste puudumisele, väisavad messi aina enam ka Eesti katuseehitajad. Kohati tekib tunne, et näiteks Katuseliidu aastakoosoleku paigaks võiks tulevikuks valida just messi “Dach und Holz” ning liikmete osavõtt on garanteeritud. Nii ka seekord, kus messipäevade raames räägiti sirgeks ja selgeks mõnedki kodumaised küsimused.

Messi fookuses olid päikesekatused

Messi kandev fookus oli päikeseenergial. Valdkond, mis saksakeelses ehitusruumis oli oluline enam kui 15 aastat tagasi, kaotas siis aktuaalsust, kui on leidnud selle Kesk- ja Lääne-Euroopa katusemaastikul taas. Kõrgete energiahindade ning naasnud riiklike toetusmeetmete tugi on selgelt tunda, katuseliigist sõltumata. Nii nägigi messil kvaliteetseid lahendusi päikesepargi paigaldamiseks nii kald- kui lamekatustele, senisest sagedamini kohtas lahendusi rohekatustele. Kui kaldkatustele on päikesepargi kinnituslahendused meie laiuskraadil Saksamaa toodetega sarnases kvaliteedikategoorias saadaval, on lame- ja rohekatustele päikesepaneelide kinnitamine messil nähtu põhjal otsustades meie jaoks kaugem tulevik. Betoonblokkidega rullmaterjalidest katustele päikeseparke paigaldavad ettevõtted ja tootjad sellele messile kvailfitseerumise latti kindlasti ei ületa.

Päikeseenergia segmendis osales messil ainsa Eesti ettevõttena Roofit Solar, kelle metallkatuseks kamufleerunud päikesekatus tekitas kohati huvilistest järjekordi.

Metallkatustest Saksa moodi

Üllatavalt suure osa messil esitletust moodustas metallkatustega seonduv. On ammu teada tõde, et alates Poola-Saksa piirist on metallkatuste populaarsus ajaloolistel põhjustel pehmelt-öeldes kasin. Seda üllatavam oli märgata tervet messihalli jagu metallkatuste paigaldamiseks vajalikke tööpinke, -liine ning käsitöötööriistu. Viimati nimetatud pakkujate hulk muidugi ei üllata – titaantsink, tina, vask on vana-Euroopa katusemaastikul leidnud jäädavalt kindla nišši ning lisaks toodetele endile on olemas ka nende käsitsemiseks vajalikud spetsiaalsed töövahendid. Mõnevõrra üllatav oli märgata Poola teraskatuste tootjate mastaapseid väljapanekuid, teades sihtturgude sajanditepikkust skepsist raua ja terase kasutamisest katustel. Siiski, näiteks plastikkatetega terasplekk tekitas lamekatuste ehitajates kõrgendatud huvi. Kuigi Eestis PVC kattega terasplekki katusekatete valmistamiseks juba paarkümmend aastat ei kasutata, on plastikkattega kaetud plekk meie lamekatuste ehitajate seas teada ja tuntud soodne ning kvaliteetne lahendus rullmaterjalide kinnitamisel. Selles tootesegmendis võis märgata pakkujate seas ka Hiina ettevõtteid.

Metallist katuse- ja fassaaditoodete seas domineerisid teada-tuntud alumiiniumist ja titaantsingist seina- ja katusekatteid tootvad ettevõtted: Prefa, VM Zinc, Rheinzink, Mazzonetto jpt.

Meie regiooni messidel massiliselt eksponeeritavaid PIR-soojustusplaate kaldkatuse vaates “Dach und Holzil” ei näe. Olgem ausad, reklaami järgi soodne, kerge ja kiire lahendus ei ole enamikel juhtudel kaldkatuseehituse juurde kuuluv. Kui jälgida aluskatuse soojustamisele suunatud stende ja messibokse, oli fookus pigem paremini hingavatel villadel ja membraanina töötavatel aurutõketel. PIR-soojustusplaate kohtab Saksamaal ilmselt enam põrandatele või välisfassaadidele keskendunud väljanäitustel. Kaldkatustel PIR plaatide kasutamisel soovitame kindlasti pidada nõu pädeva ja ehitusfüüsikat peensusteni tundva projekteerijaga. Samas võib meie regiooni jaoks olla küsitav Kesk- ja Lääne-Euroopas laialtlevinud aluskatete, membraanide ja aurutõkete teipimise temaatika. Eesti katuseehitus armastab teipide asemel pigem korralike ülekatteid ja tuulutusvahesid. Lääne-Euroopa vastab ülekatetele teipimise ja sundventilatsiooniga. Eriotstarbeliste kvaliteetsete teipide valik messil oli hoomamatu – “macgyveri teipi” nende hulgas ei leidunud. Sama puudutab ka aluskatteid, tuulduvaid alusmatte, membraane, aurutõkkeid jpt eriotstarbelisi isolatsioonitooteid.

Mastaapselt oli messil esindatud tööohutuse temaatika. Kukkumiskaitsed ning turvalisust tagav tööriietus, tellingud, käiguteed ja kaitsevõrgud võtsid enda alla terve messihalli seitsmest. Lahendused nii objektitöölistele, kui tootmistsehhis toimetajatele.

600 messil esindatud ettevõtte hulgas oli palju neid, kes tooteuudised ja innovatsiooni just selleks ürituseks valmis sättinud. Nii näiteks tutvustas katuseakna tootja ROTO köetava klaaspaketiga uut katuseakent, mis välistab lume ja jää kogunemist aknale.

Päikeseenergia temaatika domineeris ka lamekatuste valdkonnas

PIR-soojustusplaadid olid siiski meesil hästi nähtaval, seda just lamekatuste lahendustes. Kesk-Euroopas on vahtplastide osakaal lamekatuste soojustamisel üle 80%. Kõik soojustusmaterjalid, mida kasutatakse lamekatustel on oluliselt suurema survetugevusega kui meie regioonis ning kasutuse eritooteid nii katusele vajalike kallete loomiseks, aga ka koormatud katustele.

Päikeseenergiaga seotud lahendused lamekatustel olid messil sarnaselt kaldkatustega laialdasel esindatud. Esindatud olid just päikeseparkide paigaldamiseks lamekatustele loodud toodetega tegelevad ettevõtted, turvatoodete firmad kui ka katuse kattematerjali (hüdroisolatsiooni) tootjad. Esitleti palju kvaliteetseid lahendusi, mida meil veel ei tunta. Üldistavalt võib nentida, et messil esindatud turvatoodete valik paistis kõigi katuseliikide vaates nelja aasta taguse üriusel nähtuga läbi teinuda taaskord olulise ja innovaatilise hüppe. Nii näiteks tutvustas turvatoodete tootja ABS just päikesepaneelide hooldamiseks loodud uudset lahendust käiguteede süsteemi näol, mis kinnitatuna paneelisiinide endi külge võimaldab käiguteed liigutada ning selle mittekasutamisel seda kokkuklappida. Ka Eestis teadvustatakse katuseehituses üha enam mõisteid nagu “kukkumiskaitse” või “turvatoodete kompleksne lahendus”, kui tippkvaliteeti pakkuvate toodete laialdase kasutamiseni, mida võisime näha seekordsel “Dach und Holzil”, on meil veel pikk tee minna.

Palju esitleti erinevaid võimalusi äravoolusüsteemide loomiseks ja kombineerimiseks nii tavalistele katustele, aga nägi ka uudseid avariiülevoolu lahendusi. Süsteemid katuseterrassidele, liigeldavatele katustele kui ka haljaskatustele. Rõhk sõnal “süsteemid”, sest just seal tuleb sageli kasutada terviksüsteemi, mitte lehtrile vaid odavat sisekanalisatsiooni toru otsa torgata.

Rohekatuste ja liigeldavate katuste jaoks vaatas messilt vastu maailma tipptase. Demonstreeriti ka sõlmlahendusi, millest meie projekteerijatel ja arhitektidel ei ole veel teadmisi. Just seetõttu soovitame messi külastada ka neil ehitajatel, projekteerijatel ja tootjatel, kes siinkandi messid on aastast aastasse läbi käinud – Dach und Holz on järgmise kvaliteeditaseme erialaüritus, kus uudseid lahendusi ja materjale leidub tutvumiseks alati ka professionaalidele.

Olgu markeeritud veel suur valik liite-, deformatsiooni. ja läbiviikude materjale ja tihendeid. Palju kõikvõimalikke plast – ja kummirullmaterjale ning neile loodud päikesekatuse toimiva lahenduse tagamiseks loodud erilahendusi.

Soojustusmaterjalide tootja Rockwool tutvustas tsementkiust pealiskihiga kivivillast survekindlat katuseisolatsiooniplaati Solarrock survetugevusega 80 kPa, mis tagab suurematele koormustele alluvatele lamekatustele nõuetekohase kestvuse. Nagu on aru saada toote nimest, peab Solarrocki kasutamine lahendama päikeseparkide paigaldamisega lamekatustele seotud vägagi laialdaselt esinevad probleemid.

Kuidas meelitada noori õppima väärikat katusemeistri ametit?

Eraldi äramärkimist väärib kõik, mis messil seotud katuseehitaja töö propageerimisega noortele. IFD kongressidel on teemast juba sajandi algusest kõneldud ning tegemist on globaalse väljakutsega – kuidas leida järelekasvu tänastele katuseehitajatele? Selgelt on väljakutset tajunud ka “Dach und Holzi” korraldajad, sest kogu mess on vägagi noorte nägu. Jälgides messiga seotud ühismeedia kanaleid, räägivad need kõik pildi- ja videokeeles noortest ja noortele. Saksamaa Katuseliidu ning ettevõtete ponnistused kannavad ka vilja – kutsetunnistuse lunastavad igal aastal tuhanded noored. Eraldi tasub välja tuua noorte neidude kaasatus. 2024.aastal peaks tõestatud oskusteni jõudma 350 noort daami, viies naiste osakaalu nö.paberitega katusemeistrite hulgas Saksamaal 4%-ni! Globaalselt maadleb see kriteerium tasemega null koma millegi juures. Saksamaal on olemas eraldi erialaliit neidudest katuseehitajatele ning nende olemasolu on tajutav ka messil. Nähtavalt on taaselustunud “katuseehitaja rahvarõivaste” kandmine. Valges särgis, mustades velvetpükstes ja vestis ning kaabuga noori näeb messil samas vormis habemikega võrdsel hulgal. Katuseehitaja olla on Saksamaal noorte hulgas popp! Noortele suunatud sotsiaalmeediast ja selle professionaalsusest pole siinkohal ilmselt vaja pikemalt rääkida.

Eelmise lõigu kinnituseks olgu lisatud, et väga paljude ettevõtete boksides on üles seatud erialased võistlused ja väljakutsed. Osaleda võivad kõik. Spetsialistid võistlevad omas “masinaklassis”, niisama huvilised saavad kätt proovida juhendaja abistamisel vabakava kategoorias – kõik need tegevused on suunatud katuseehitaja kui elukutse propageerimisele.

Erialalkirjandusega kaetud riiulid ja nendel ladustatud infomaterjalide hulk teeksid silmad ette enamikele Eesti maapiirkonna raamatukogudele.

Leave a Reply