Skip to main content

Haapsalu Kutsehariduskeskus alustab 8. veebruaril esimesena Eestis kaldkatuseehitaja eriala õpetamist. Õppima võivad asuda kõik huvilised, kes omavad eelnevalt vähemalt põhiharidust. Eelnev ehitusalane haridus pole vajalik, kuid erialane töökogemus tuleb õppijale kindlasti kasuks.

Õppetöö toimub tsükliõppes üle nädala neljapäevast laupäevani ja on õppijale tasuta. Õppeaeg kestab 1 aasta ning selle sisse jääb ka praktika ehitusettevõttes.

“Katuse ehitamise oskused on väga olulised,” rõhutab HKHK ehitusvaldkonna kutseõpetaja Villu Vapper. “Katusest oleneb kõik, kas maja püsib ja säilib. Nii nagu kala hakkab mädanema peast, nii maja katusest.”

Õpetaja Villu Vapper on ise olnud kogu kaldkatuseehitaja õppekava loomise juures alates kutsestandardi loomisest kuni rakenduskava koostamiseni.

Õppetöö käigus õpitakse kõike, mis puudutab kaldkatuste ehitamist – nii konstruktsioonide püstitamist kui ka katuse katmist eri liiki materjalidega.

Eriala lõpetaja omandab oskused kaldkatuseehitaja tase 3 kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks. Eelneva ehitusalase töökogemusega õppijail on võimalus taotleda ka 4. kvalifikatsioonitaset.

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu andmetel tehakse katuseehituses siiani palju valesti. Kogu Eestis oleks vaja ühtlustada katusetööde kvaliteet ja seda läbi töötajate kvalifikatsiooni tõstmise. Firma, kes omab vastava kvalifikatsiooniga töötajaid, saab anda garantii katuse kvaliteedi osas.

Uue määruse kohaselt lähevad ehitusvaldkonna ettevõtjad 2018. aastast järk-järgult üle kutsepõhisele pädevuse tõendamisele. Kui senini on ettevõtja kvalifikatsiooni tõendamine lubatud ka erialast haridust ja töökogemust tõendavate dokumentidega, siis tulevikus tuginetakse eelkõige kutsetunnistustele.

Katuseehitamise valdkonnas on olemas 3 kutsestandardit, millest kahe õpetamisel on juhtiv roll Haapsalu Kutsehariduskeskusel. Ehitusplekkseppi hakati HKHK-s esimesena Eestis õpetama 2014. aastal, nüüd on lisandumas teine unikaalne eriala kaldkatuseehitaja õppekava näol.

Vastuvõtt erialale on alanud ning avaldust õppima asumiseks saab esitada nii elektroonselt kui ka koolis kohapeal.

Täpsem info kooli lehelt https://www.hkhk.edu.ee/vastuvott/

Leave a Reply