Skip to main content
Järvamaa Kutsehariduskeskuses sooritas kaldkatuseehitaja kutseeksami rekordarv osavõtjaid.
Antud kursuse lõpetasid ning neljanda kutsetaseme tõendatud oskustega katuseehitajaid võib julgelt usaldada katusetöödele ettevõtetest Rannek Rakennus OÜ, Braxen OÜ, Evert Building OÜ, Ilveskatus OÜ, Ruukki Products AS, Sindelkatuse OÜ, Sederhitus OÜ, Katusepartner OÜ ja Triimon OÜ. Olgu mainitud, et kahes viimases nimetatud ettevõttes on kogu meeskond oma oskusi-teadmisi eksamiga kinnitanud ning pälvinud kutsetunnistused. Joonised eksami jaoks valmistas Nord Homes OÜ.
Kuigi kaasajal ei ole ülearu moodne rõhutada sugude rolli, on katuseehituse valdkonnas eriti meeldiv nentida, et 4.taseme esmase kutseeksami sooritasid edukalt ka kaks naist, Anne Tomel ja Alisa Kalg. Mõlemad ettevõttest Katusepartner OÜ.
Täname ladusa koostöö eest Järvamaa KHK-d, aga ka sponsoreid, kes kutseõppe õppeprogrammi materiaalses vaates võimalikuks on teinud: Esco AS (Weckman), Bestor Grupp OÜ, Olly Terasprofiilid AS, Kukkumiskaitse OÜ, Velux Eesti OÜ, VBH Estonia OÜ (Roto), Saint-Gobain Eesti AS (Isover) ja Hutton OÜ.
Täname ka õppeprogrammi läbiviijaid Vaiko Ülejõed ja Ivar Kohjust.
Lisaks Järvamaa KHK-le viiakse katuseehituslikku kutseõpet läbi Tallinna Ehituskoolis (lamekatuste paigaldus) ja Haapsalu KHK-s (ehitusplekksepa- ja kaldkatuse õpe). Tehniline valmidus ehitusplekkseppade täiendõppeks ja eksamiteks on olemas Lasnamäe Mehhaanikakoolis. Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu algatusel ja eestvedamisel on loodud kutseõppe läbiviimise eelduseks olevad rahvuslikud katuseehitusstandardid (sari EVS 920), kutsestandardid ning õppekavad.

Leave a Reply