Skip to main content
Äsja ilmus uuendatud, 2021 a. versioon standardist “Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldnõuded”, mis sai oluliselt täiendatud. Eelmine oli aastast 2013 ning vajas põhjalikku uuenduskuuri, nüüd on kõige uuem katuse üldnõuete standard EVS 920-1:2021
Uut sisu on enam kui 30 lehekülje jagu, samuti on uues standardis selgemalt piiritletud paljud mõisted ja nõuded, et vältida mitmeti tõlgendamisi.
Lisaks on standardis käsitletud katusetarindi ehitusfüüsikalisi regulatsioone ja soovitusi nagu näiteks tuuletõkke difusioon ja kuidas seda tihendada; aurutõkke ja aluskatte tihendamise nõuded jms.
Uus standard on võimalik endale omandada EVSi kodulehelt https://www.evs.ee/et/evs-920-1-2021

Leave a Reply