Skip to main content

Sel neljapäeval, 09.12.21 külastas Eestit Venemaa Katuseliidu juhtkond. Tutvuti meie ehituskoolidega, kus õpetatakse katuste ehitust. Külalised jõudsid käia uudistamas Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis ning Tallinna Ehituskoolis kus neid võtsid vastavalt vastu Leho Lilleorg ning Tõnu Armulik. Meie liidu poolt oli külalistele tugigrupiks Erki Loigom ning Marko Ponder.

Mõlemad koolid korraldasid külalistele põhjaliku ringkäigu ning andsid ülevaate, kuidas meil Eestis õppeprotsess toimub. Uudistamist jätkus ning saadi võrdlusmoment riikidevahelistest erinevustest.  Kuigi mõlemas riigis katuseehitust õpetatakse, on siiski olulisi erinevusi. Samuti on Eestis oluliselt suurem täiend- ja ümberõppe osakaal, mille õppesüsteem külalistele suurt huvi pakkus.

Erialane riikidevaheline suhtlus ning kogemuste vahetamine võimaldab anda parema kvaliteediga õpet.

Täname kaugeid külalisi reisi ette võtmast ning ootame ikka tagasi!

Leave a Reply