Skip to main content

Meie liidu liikmed Katusemaailm ja Alo Karu koostöös Ehitusala OÜ-ga viivad läbi parklate ja pööratud katuste koolituse

Koolitus annab osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 5,0  Täiendõppepunkti.

Koolitus toimub Eesti Näituste messikeskuse A saalis  26.august 2021 kl. 12.00 -17.00 

Koolitus on tasuta

12.00 – 13.00

Katusemaailma poolt pakutavad tooted ja lahendused

Lektor: Urmas Danil    OÜ Katusemaailm tehniline konsultant

 13.00 – 15.00

  • Katusepaklad, avalik ruum- ja õuealad Eesti lamekatusel.
  • Vead katuseparklate projekteerimisel ja ehitamisel. Näiteid Eesti katuseparklatest, korrusparklatest ja nende probleemidest.

Lektor:  Alo Karu ehitusekspert hoone piirdetarindite alal

15.00-15.20 Vaheaeg

15.20 – 17.00  II osa

Avalik ruum, liiklusega koormatud ja katuseparklad katused arenenud Euroopas.

  • Vedelplast hüdroisolatsioonid korrusparklatele ja liigeldavatele pindadele.
  • Liigeldavate pindade põhimõttelised ülesehitused Soomes ja arenenud Euroopas.
  • Pööratud ja tavapärased katuselahendused autoliiklusega katustele.
  • Liigeldavate pindade sõlmlahendused ja kasutatavad materjalid – liugekihid, juuretõkked, dreenivad kihid, äravoolusüsteemid, vaatlusavad, läbiviigud, deformatsioonivuugid jms.
  • Korrusparklad Eestis ja arenenud riikides.
  • Tartu Laululava väligaleriide liigeldavate pindade rekonstrueerimine 2017-2020 arenenud Euroopa tehnilisi lahendusi kasutades.

Lektor:  Alo Karu

Ehitusekspert hoone piirdetarindite alal

Leave a Reply