Skip to main content

I – kvartal
1. Koolituskava koostamine ja meistrite õpe ehituskoolides (3-kooli)
* jätkuv… (eÕppeprogrammi alus juhend)  Tammaru, Ponder, Kärp  2020 tegevus
* tagasiside konkursi osalemise edust tuleb 2020 algul

2. e-Õppe platvormi partneri valimine (2)

3. IFD-MM võistkondade ettevalmistamine

4. Katusekutsete tööjuht „TASE-5“ kutsestandardite algatamine (2020.Q1)
* jätkuv …

5. Seminar ettevalmistamistus (Tln & Trt messil)
* Fassaad – U-väärtused / karkassi süsteemide võrdlus / fassaadiplaadi esindajad / hinnad €/m2
* Kaldkatus – SOL-süsteemid / uus Kasutusklassid / aluskatuse standard / Katusel kasutatav puit materjalid EVS-standard / turvavarustus /
* Lamekatus – Projekteerijate / (520-5 standard)  / Päästeamet (70mm) / Kukkumiskaitse /

6. EKFML üldkoosolek // (09.02) Tallinna (TEK)
* Esitluste aeg 2,5h
* 2019 ülevaade, kokkuvõte, hääletamine ja kinnitamine
* 2020 tegevuse eelarve kinnitus
* Põhikirja muutmine

7. Aasta katuse konkurss 2018-2019
8. Standardid: (EVS) tuulduvfassaad, turvasüsteemid
* Peeter Kärp tegeleb jooksvalt protsessiga – puitkonstr., aluskatused

9. Eelarve kinnitamine

II – kvartal
10. Eesti Ehitus mess Tallinnas + iseminarid / koolitus
11. EKFML reklaam FB’is ning mujal
12. Majandusaastaaruande 2019 esitamine / kinnitamine juhatus.
13. IFD (Finantskoosolek) + koostöö erinevate töögruppidega (jätkuv)

III – kvartal
14. 2020 esimese poolaasta kokkuvõte juhatuse tööst liikmetele
15. 2021 eelarve ja tegevuskava koostamine
16. Tartu Ehitus messil seminar (koostöös EhitusKeskusega)

IV – kvartal
17. IFD-MM ja kongressist osavõtmine, CN-Peking
18. EKFML töödejuht „TASE-5“ koolituskava programm ja lektorid
19. EKFML meistrite koolitus 2021 kava koostamine Ehituskoolis
20. 2021 eelarve ja tegevuskava kinnitamine juhatuses
21. Tegemata Standardite algatamine (turvasüsteemid (pollarid))